Ohjeita esihenkilölle mentoroinnin toteuttamiseen

Mentoroinnin ideana on luoda tilanteita, jossa kokeneet konkarit, uransa alkutaipaleella olevat tai samassa työuran vaiheessa olevat pääsevät keskustelemaan ja vaihtamaan tietojaan. Molemmat saavat omaan työhönsä uusia näkökulmia, esimerkiksi erilaisista toimintavoista tai vinkkiä digijuttuihin. Molemmat oppivat jotain uutta toiselta saman alan ihmiseltä. Tässä esittelemme esihenkilölle vinkkejä mentoroinnin toteuttamiseen omassa työyksikössä.

Kerro mentoroinnista ja sen hyödyistä

Kerro esimerkiksi viikkopalaverissa, että työyhteisössä on mahdollisuus mentorointiin. Samalla kannattaa kertoa lyhyesti, mitä mentorointi on ja miksi siihen kannattaa lähteä mukaan.

Voit hyödyntää tässä valmista diapakettiamme.

Kerro myös kuinka pitkästä prosessista on kyse. Jos organisaatiossanne on aiemmin toteutettu mentorointia, voit kertoa siitä syntyneistä hyödyistä.

Parien muodostaminen

Osallistujien vapaaehtoisuudella saadaan parhaita tuloksia. Pyydä asiasta kiinnostuneita ilmoittautumaan sinulle.

Esihenkilö muodostaa mentorointiparit. Parien muodostamisen voit käyttää periaatteena sitä, mikä tukisi parhaiten parien ammatillisen osaamisen vahvistumista, erilaisen osaamisen jakamista ja vertaisoppimista.

Mentoroinnin kesto ja tapaamisten toteutus

Sovi parien kanssa mentorointiprosessin pituudesta. Parien on tärkeää tietää, miten pitkään prosessiin he sitoutuvat.

Mentorointiprosessi voi olla 2–5 tapaamista tai se voi kestää vuoden. Alkuun voidaan sopia esim. kolmesta tapaamisesta, minkä jälkeen pari arvio, jatkaako se mentorointia. Tapaamiset tapahtuvat työajalla ja niistä sovitaan aina esihenkilön kanssa.

Tapaamisten hyvä kesto on 45–60 minuuttia. Tapaamisia on tyypillisesti kerran kuukaudessa.

Tapaamiset voivat olla lähitapaamisia tai Teamsillä. Tapaamisten muoto sovitaan sen mukaan mikä on mahdollista työn tekemisen kannalta ja mikä pareille tuntuu luontevalta tavalta luottamukselliselle keskustelulle.

Tavoitteiden asettaminen

Pyydä pareja kertomaan sinulle, mitä tavoitteita he asettavat yhteiselle työskentelylleen. Tämä voi olla 1–2 ranskalaista viivaa. Tarkempaa raportointia tapaamisista tai niiden sisällöistä ei tarvita. On kuitenkin hyvä, että esihenkilönä olet tietoinen parien tavoitteista. Pyrkimyksenä on jokaisen osallistujan ammatillisen kasvun ja työhyvinvoinnin tukeminen.

Opit ja oivallukset jakoon

Mentoroinnista syntyneitä oppeja ja oivalluksia kannattaa tuoda koko työyksikön tietoon. Parien keskustelut ovat aina luottamuksellisia, mutta kannusta pareja tuomaan yhteiseen keskusteluun työn sujuvuuteen liittyviä ideoita. Tällöin koko työyhteisöön syntyy uutta osaamista.

Mentorointi tarjoaa mentoriparille mahdollisuuden vertaisoppimiseen. Samalla voi syntyä ideoita, joita voisi kokeilla ja hyödyntää omassa työyhteisössä laajemminkin. Mentoroinnin toteutuksen ja siitä syntyneiden oppien arvioiminen vahvistaa työn kehittämistä ja hyvien käytäntöjen leviämistä.  Yhdessä arvioimalla mentoroinnin hyödyt tulevat näkyväksi, ja uusia työntekijöitä innostuu osallistumaan mentorointiin jatkossakin.

Voit hyödyntää arvioinnissa Vanhustyön vatupassin Kokeileva kehittäminen -oppaan osioita Arvioi yhdessä tai Inspiroidu muista ja opi itse. Niistä saat vinkkejä, miten arvioinnin voi toteuttaa omassa työyksikössä ja miten käytäntöjä kannattaa levittää.