Vinkkejä mentorointiparien tapaamisiin

Mentorointiprosessi on parin itsensä näköinen. Voitte yhdessä päättää, mitkä ovat teidän omat ja yhteiset tavoitteet mentoroinnille. Sopikaa tapaamisten teemat sen mukaan, mikä tukee näitä tavoitteita.

Tapaamiset eivät vaadi ennakkovalmistautumista. Pitäkää huolta, että molemmat saavat tapaamisissa tasapuolisesti aikaa.

Ennen mentorointipolulle lähtemistä

Ennen ensimmäistä tapaamista on hyvä pohtia omaa tilannetta kokonaisvaltaisesti.

 • Missä urani vaiheessa olen nyt menossa?
 • Mitkä asiat erityisesti pohdituttavat työssä tällä hetkellä?
 • Mistä asioista saat voimavaroja työhön?

Pohdi, mitkä ovat sinun voimavarojasi ja mihin toivoisit mentoroinnista tukea. Tarvittaessa pohdinnassa ovat hyvänä apuna Elämänviiva-tehtävä tai Miten voit -työhyvinvointitesti.

Elämänviiva-tehtävä

Piirrä paperille elämänviivasi ja merkitse siihen elämän tärkeimmät hetkesi ja muistosi. Jos et pääse heti alkuun, voit miettiä seuraavia asioita:

 • Mitkä asiat ovat olleet parhaita/vaikeimpia kokemuksia elämässäsi?
 • Mitä niistä opit tai mitä ne tulivat sinulle opettamaan?
 • Mistä niissä tilanteissa erityisesti pidit ja miksi? Mikä piirteesi auttoi sinut asian yli?
 • Miten juhlistit niitä tai miten selvisit niistä? Kuka sinua auttoi tai kenen kanssa teit yhteistyötä?
 • Mitä toivot tulevalta?

Jos keskityt vain urapolkuusi etkä koko elämänkaareesi, voit käyttää pohjana esimerkiksi ansioluetteloasi tai LinkedIn-profiiliasi ikään kuin  elämänviivana tai nk. urakarttana.

Elämänviiva-harjoitus pohjaa sosiodynaamisen ohjauksen perinteeseen. Jos asia kiinnostaa sinua enemmän, voit lukea lisää N.E. Amundsonin ja P. Auvisen teoksesta "Aktiivinen ohjaus: Opas uraohjauksen ammattilaisille" (Helsinki: Psykologien kustannus Oy, 2005)

Ensimmäinen tapaaminen parin kanssa

Ensimmäisessä tapaamisessa pääsette tutustumaan toisiinne ja asettamaan tavoitteet yhteiselle mentorointimatkalle. Turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi on hyvä laatia mentoroinnin yhteiset periaatteet esim. tekemällä mentorointisopimus.

Ensimmäiseen tapaamiseen on hyvä varata aikaa tunnin verran, jotta voitte rauhassa tutustua ja asettaa tavoitteet yhteiselle työskentelylle.

Ehdotus ensimmäisen tapaamisen teemoiksi:

 • Pariin tutustuminen haastatellen
 • Mentorointisopimuksen muodosta päättäminen ja sopimuksen kirjoittaminen
 • Mentoroinnin tavoitteiden asettaminen

Tehtävä: Pariin tutustuminen 

 • Kuka olen?
 • Miksi päätin lähteä aktoriksi/mentoriksi?
 • Minkälaiset asiat ovat minulle työssä ajankohtaisia tällä hetkellä?
 • Lähdemmekö yhteiselle matkalle?

Mentorointisopimuksen sisältö

 • Sopimuksen osapuolet
 • Suunniteltu kesto
 • Mentoroinnin tavoitteet: Mitkä ovat omat ja yhteiset tavoitteet mentoroinnille? Miten voitte tukea toisianne tavoitteiden onnistumisessa?
 • Mentoroinnin arviointi: Miten arvioitte, toteutuivatko tavoitteet? Kirjoitatteko päiväkirjaa tai teettekö välitehtäviä?
 • Mentoroinnin periaatteet: luottamuksellisuus, molempien vaitiolovelvollisuus, mistä asioista puhutaan ja mistä ei
 • Mentorointitapaamisten käytännön järjestelyt
 • Jotain muuta, mitä haluatte sopia
 • Päiväys ja allekirjoitukset

Lataa mentorointisopimuksen pohja yhdessä täytettäväksi.

Tehtäviä ja vinkkejä tulevien mentorointitapaamisten tueksi

Voitte hyödyntää seuraavia tehtäviä tulevissa tapaamisissanne sen mukaan, mitä olette sopineet tavoitteeksi.

 

Arviointi yhteisen mentorointimatkan jälkeen

Mentoroinnin päättäminen on yhtä tärkeää kuin aloittaminen. Viimeisellä tapaamiskerralla on aika pysähtyä yhdessä arvioimaan mitä mentorointimatkan myötä on syntynyt. Arvioinnissa on hyvä kirjata ylös mentoroinnin opit:

 • Pääsimmekö tavoitteisiimme?
 • Mitkä olivat matkan hyödyt/helmet?
 • Mitä opimme ja oivalsimme?
 • Oliko matkan varrella jotain haasteita?
 • Miten haasteista yhdessä selvittiin?

Positiivinen palaute ja kiittäminen on hyvä muistaa osana arviointia. Tällä vahvistetaan molempien osallistujien voimavaroja ja osaamista.

Arvioinnin yhteydessä  sovitte myös  jatkoyhteydenpidosta. Jatkatteko mentorointia tämän jälkeen? Pitäisittekö yhteyttä vaikka Kilauta kaverille -tyyppisesti mentoroinnin päätyttyäkin?