Mentorointi vanhustyössä

Tämä opas tarjoaa alkuja mentorointiprosessien käynnistämiseen vanhustyön työyksiköissä. Esihenkilöille tarjoamme ohjeita mentorointiprosessin toteutukseen omassa työyksikössä. Mentorointipareille tarjoamme vinkkejä yhteisiin tapaamisiin.
-

Työuran eri vaiheessa voimme kokea eettisesti kuormittavat tilanteet eri tavoin. Mentorointiprosessissa pääset peilaamaan omaa työtäsi ja toimintatapojasi vertaisesi kanssa:

  • Saat uusia näkökulmia työhösi ja työuraasi.
  • Saat vahvistusta omille toimintatavoille haastavissa/eettisesti kuormittavissa tilanteissa.
  • Rohkaistut kokeilemaan jotain itsellesi uutta tapaa työssä.

Asioiden yhdessä jäsentäminen vahvistaa omia voimavarojasi ja lisää hallintakeinoja eettisesti kuormittaviin tilanteisiin.

-

Opas on tehty Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hankkeessa, joka toteuttaa kansallista ikäohjelmaa.

Oppaan ovat kirjoittaneet Tiina Koivisto ja Nina Olin.

Lataa ja tulosta vastavuoroisen mentoroinnin juliste

Julisteen ovat laatineen Eini Hyppönen ja Heli Makkonen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky