Mentorointi vanhustyössä

Tämä opas tarjoaa alkuja mentorointiprosessien käynnistämiseen vanhustyön työyksiköissä. Esihenkilöille tarjoamme ohjeita mentorointiprosessin toteutukseen omassa työyksikössä. Mentorointipareille tarjoamme vinkkejä yhteisiin tapaamisiin.
Sisällysluettelo

Työuran eri vaiheessa voimme kokea eettisesti kuormittavat tilanteet eri tavoin. Mentorointiprosessissa pääset peilaamaan omaa työtäsi ja toimintatapojasi vertaisesi kanssa:

  • Saat uusia näkökulmia työhösi ja työuraasi.
  • Saat vahvistusta omille toimintatavoille haastavissa/eettisesti kuormittavissa tilanteissa.
  • Rohkaistut kokeilemaan jotain itsellesi uutta tapaa työssä.

Asioiden yhdessä jäsentäminen vahvistaa omia voimavarojasi ja lisää hallintakeinoja eettisesti kuormittaviin tilanteisiin.