Hanke

Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa

Soteuudistuksen myötä Suomessa on edessä työmarkkinahistoriamme ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi. Hyvällä työkykyjohtamisella voidaan tukea henkilöstön työhyvinvointia muutoksen keskellä.

Aikataulu

2.1.2019–31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet:

  • Sote-organisaatiot omaksuvat työkykyjohtamisen osaksi strategista johtamista.
  • Strategiaan liitetyn työkykyjohtamisen myötä luodaan edellytykset, toimintatavat ja seurannan välineet henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi muutoksissa.

 

Hankkeen osatavoitteet:

  • Sote-organisaatioiden johto ja esimiehet ovat tietoisia työkykyjohtamisen merkityksestä ja hallitsevat työkykyjohtamisen keskeiset sisällöt ja toimenpiteet.
  • Sote-organisaatioissa esimiehet johtavat tiedolla henkilöstön työkykyä ja hyödyntävät suunnitellusti ennakoivia mittareita.
  • Sote-organisaatioissa on kuvattu työkykyjohtamisen prosessit, vastuut ja roolit sekä toiminnan koordinointi.
  • Työkykyjohtamisen parissa työskentelevät ammattilaiset tekevät keskenään yhteistyötä, verkostoituvat ja jakavat toisilleen hyviä käytäntöjä.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeen pilottivaiheessa (2019) kehitetään työkykyjohtamista kolmella alueella, minkä jälkeen hanke laajennetaan vielä kahdelle alueelle (2020–2021). Aluksi hankkeessa selvitetään kolmen organisaation työkykyjohtamisen nykytila. Silloin etsitään vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Missä vaiheessa kukin organisaatio muutoksessa on?
  • Minkälaisia työkyvyn hallinnan malleja ja prosesseja heillä on käytössään?
  • Minkälaista tukea he hankkeen myötä tarvitsisivat?

Hankkeen tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä sekä sote-muutoksen johtamista. Hankkeen aikana sote-organisaatiot voivat uudistaa ja muokata jo olemassa olevia työkykyjohtamisen mallejaan ja hyviä käytäntöjään, niin että ne vastaisivat paremmin toimintaa uudessa ja muuttuvassa sote-toimintakentässä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeen edetessä edistävät tavoitteellisen työkykyjohtamisen mallien käyttöönottoa ja leviämistä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Lähtökohtana on osallistava, asiakkaan tarpeet huomioiva lähestymistapa. Sote-organisaatioiden johto, esimiehet, työkykykoordinaattorit, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat ja muut työkykyjohtamisesta vastaavat henkilöt pyrkivät yhdessä kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan työkykyjohtamisen toimintamallin sekä hyviä käytäntöjä henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hankkeessa tuotetaan strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali, joka tukee organisaatioita työkykyjohtamisen käytäntöjen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä. Oppimateriaalissa on välineitä myös työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Kysy hankkeesta

Eija Haukka

Eija Haukka

hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
Eija.Haukka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2656

Toteuttajat

Työterveyslaitos on hankkeen päätoteuttaja. Yhteistyökumppanina on Keva. Osatoteuttajia ovat:

Vuoden 2020 alusta hankkeessa aloittivat myös

 

Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa on osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi , johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (2019–2022).

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)