Työterveysyhteistyön kehittämisellä vaikuttavuutta

Tästä oppimateriaalista löydät tietoa toimivasta ja vaikuttavasta työpaikan ja työterveyshuollon välisestä yhteistyöstä, työterveysyhteistyöstä.  Lisäksi saat vinkkejä työterveysyhteistyön kehittämiseen.
ESR EU logo.

Tämä oppimateriaali on osa Työterveysyhteistyön mallia. Oppimateriaali koostuu kuudesta osiosta. Osiot etenevät työterveysyhteistyön prosessin mukaisesti yhteistyön aloittamisesta sen arviointiin ja edelleen kehittämiseen.

Kenelle oppimateriaali on tarkoitettu?

Oppimateriaali on tarkoitettu työterveysyhteistyöhön osallistuville työpaikan ja työterveyshuollon toimijoille sekä kenelle tahansa aihepiiristä kiinnostuneelle. Oppimateriaalin tavoitteena on auttaa sekä työpaikan että työterveyshuollon toimijoita kehittämään ja syventämään yhteistyötä molempia osapuolia paremmin palvelevaksi ja tavoitteellisemmaksi. Oppimateriaalia voidaan hyödyntää sekä työterveysyhteistyötä aloittaessa, että sitä kehittäessä.

Materiaalin rakenne

Oppimateriaaliin on koottu käytännön vinkkejä mistä työterveysyhteistyön kehittäminen kannattaa aloittaa. Pienille työpaikoilla on oma osionsa. Lisätietoa-osiosta löydät lisäluettavaa työterveysyhteistyön kehittämisestä.

Oppimateriaalin tausta

Työterveysyhteistyön malli on tuotettu Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -hankkeessa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Työterveysyhteistyön malli pohjautuu tutkimustietoon ja hankkeen aikana työpaikojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. Malliin on koottu työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Oppimateriaalin tekijät

Henkilökuva Hanna-Reetta Brummert

Hanna-Reetta Brummert

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna-reetta.brummert [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3200

Tarja Säily

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
tarja.saily [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2882

Owe Österbacka

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2328
Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

tutkija
Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky