Työterveysyhteistyön kehittämisellä vaikuttavuutta

Tästä oppimateriaalista löydät tietoa toimivasta ja vaikuttavasta työpaikan ja työterveyshuollon välisestä yhteistyöstä, työterveysyhteistyöstä.  Lisäksi saat vinkkejä työterveysyhteistyön kehittämiseen.
Sisällysluettelo
Logot

Tämä oppimateriaali on osa Työterveysyhteistyön mallia. Työterveysyhteistyön malli koostuu kahdesta oppimateriaalista. Työterveysyhteistyön keinoin parempaan työkykyjohtamiseen  -oppimateriaalista löydät tietoa siitä, miten työterveysyhteistyö on osa työkykyjohtamista.  

Kenelle oppimateriaali on tarkoitettu?

Oppimateriaali on tarkoitettu työterveysyhteistyöhön osallistuville työpaikan ja työterveyshuollon edustajille sekä kenelle tahansa aihepiiristä kiinnostuneelle. Oppimateriaalin tavoitteena on auttaa sekä työpaikan että työterveyshuollon toimijoita kehittämään ja syventämään yhteistyötä molempia osapuolia paremmin palvelevaksi ja tavoitteellisemmaksi. Oppimateriaalia voidaan hyödyntää sekä työterveysyhteistyötä aloittaessa, että sitä kehittäessä.

Oppimateriaali koostuu seuraavista osioista:

Oppimateriaali koostuu viidestä osiosta. Jokaisen osion lopussa on huomioitu pienten työpaikkojen ja työterveyshuollon välisen yhteistyön erityispiirteet. Osiot etenevät työterveysyhteistyön prosessin mukaisesti yhteistyön aloittamisesta sen arviointiin ja edelleen kehittämiseen.

Materiaalin rakenne

Viimeiseen osioon on koottu käytännön vinkkejä mistä työterveysyhteistyön kehittäminen kannattaa aloittaa. Aivan lopussa on koottuna Lisätietoa työterveysyhteistyöstä osioon vinkkejä, mistä voit löytää lisää luettavaa työterveysyhteistyön kehittämiseen liittyen.

Oppimateriaalin tausta

Työterveysyhteistyön malli on tuotettu Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta -hankkeessa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Työterveysyhteistyön malli pohjautuu tutkimustietoon ja hankkeen aikana työpaikojen ja työterveyshuoltojen kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. Malliin on koottu työterveysyhteistyön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Oppimateriaalin tekijät

Hanna-Reetta Räsänen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna-reetta.rasanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3200

Tarja Säily

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
tarja.saily [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2882

Owe Österbacka

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2328
Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

tutkija
Sähköpostiosoite
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7254

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky