Epäiletkö ylikuormitusta työssä, vaivaako stressi? Tuntuuko ettet palaudu?

Työkuormitus on parhaimmillaan myönteistä, voimavaroja antavaa ja motivoivaa. Liiallinen työkuormitus on kuitenkin haitallista ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Epäsuhta työn vaatimusten ja työntekijöiden voimavarojen välillä aiheuttaa helposti työpahoinvointia ja lisää sairauspoissaoloja.

Monipuolisia mittauksia ja selvityksiä työn kuormittavuuden arvioimiseksi

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita mittauksia, selvityksiä ja tutkimuksia työpaikan kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Palvelumme sopivat työpaikan ongelmakohtien tunnistamiseen, kehittämistoimien lähtökohdaksi sekä muutosten vaikutusten seuraamiseen. Erityisosaamistamme ovat fyysisesti ja/tai henkisesti raskas, poikkeavissa ympäristöoloissa tapahtuva ja suojainten käyttöä edellyttävä työ.

Esimerkkejä palveluistamme:

  • fyysisen kuormituksen, stressin ja palautumisen fysiologiset mittaukset
  • työpaikan poikkeavien lämpöolojen arviointi ja lämpöfysiologiset mittaukset
  • työaikoihin liittyvien kuormitustekijöiden arviointi
  • kliiniset unirekisteröinnit ja muut uneen liittyvät tutkimusmittaukset
  • energia-aineenvaihdunnan tutkimukset
  • työlähtöiset toimintakykytestaukset

Järjestämme säännöllisesti työn kuormittavuuteen ja palautumiseen liittyviä tietoiskuja, webinaareja ja koulutuksia. Voit myös tilata meiltä teidän tarpeisiinne räätälöidyn koulutuksen fyysiseen toimintakykyyn, työkuormitukseen tai mittauksiin liittyen.

Palvelumme perustana ovat monitieteisyys, -ammatillisuus ja henkilöstömme vahva osaaminen. Ainutlaatuiset laboratoriomme ja laitteistomme mahdollistavat mittaukset niin laboratorio-oloissa kuin kentälläkin.

Konkreettista tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseksi

Konkreettiset mittaukset, testaukset ja työn kuormittavuuden arvioinnit ovat tärkeä tekijä onnistuneiden kehittämistoimenpiteiden suunnittelemisessa. Tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää työntekijöiden terveyskäyttäytymisen muutosten tukemisessa. Kun työn vaatimukset saadaan vastaamaan paremmin työntekijöiden suorituskykyä ja voimavaroja työstä palautuminen paranee, ennenaikainen eläköityminen ja sairauspoissaolot vähenevät.

Parhaimmillaan kehittämistoimenpiteistä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!