Metoder för att anpassa arbetet

Anpassning av arbete är ett antal metoder som kan utnyttjas för en viss tid eller permanent, beroende på arbetsförmågan. Nedan anges de vanligaste metoderna för anpassning av arbete i olika situationer.