Skeden inom anpassning av arbete

Anpassning av arbete hör till chefens grundläggande uppgifter, såsom överenskommelse om arbetspass eller semestrar. Sex skeden som anges nedan kan underlätta förståelsen för hur anpassningen av arbetet kan framskrida på arbetsplatsen.

Anpassningen av arbetet fortskrider enligt följande skeden:

Mer information om skeden inom anpassning av arbete: Rehabilitering anknutet till arbetet – informationspaket