Olika aktörers roller i samband med anpassning av arbete

I anpassningen av arbetet deltar alla på arbetsplatsen, från ledarskap till anställda, var och en på sitt sätt.