Eri toimijoiden roolit työn muokkauksessa

Työn muokkaukseen osallistuvat kaikki työpaikan johdosta työntekijään, kukin eri tavoin.