Verkningsfullhet genom att utveckla företagshälsovårdssamarbetet

Det här läromedlet bidrar med information om fungerande och verkningsfullt företagshälsovårdssamarbete, d v s samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. Dessutom får du tips om hur samarbetet kan utvecklas.

Det här läromedlet är en del av Modell för företagshälsovårdssamarbetet - läromedel. Bättre arbetsförmågeledarskap genom samarbete med företagshälsovården bidrar med information om hur företagshälsovårdssamarbetet utgör en del av ledning av arbetsförmåga. 

EU-logo

Vem är läromedlet avsett för?

Läromaterialet är avsett för representanter för arbetsplatser och företagshälsovården som deltar i företagshälsovårdssamarbetet samt alla som är intresserade av ämnet. Syftet med materialet är att hjälpa både arbetsplatserna och aktörerna inom företagshälsovården att utveckla och fördjupa samarbetet så att det erbjuder bättre och mer målinriktad service för båda parterna. Läromedlet kan användas både när samarbetet inleds och när det utvecklas.

Avsnitt i materialet

Läromaterialet består av fem avsnitt. I slutet av varje avsnitt beaktas särdrag i samarbetet mellan små arbetsplatser och företagshälsovården. Avsnitten utgår – i enlighet med modellen för företagshälsovårdssamarbetet – från inledandet av samarbete till utvärdering och vidareutveckling.  

Planering i samarbete

Det sista avsnittet innehåller praktiska tips om var man ska börja utveckla samarbetet med företagshälsovården. Under Mer information om samarbetet med företagshälsovården hittar du tips för utvecklingen av samarbetet. 

Läromedlets bakgrund

Modellen för samarbete med företagshälsovården har tagits fram med stöd av projektet Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta (Fri svensk översättning: Stöd av arbetsförmågan ger längre karriär och högre produktivitet). Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Modellen för samarbete med företagshälsovården bygger på forskningsdata och på utvecklingsarbetet som gjordes på arbetsplatser och vid företagshälsovården under projektets gång. Modellen innefattar god praxis från samarbete med företagshälsovården och verksamhetsmodeller som arbetsplatser och företagshälsovården kan utnyttja. 

 

Läromedlets författare

Henkilökuva Hanna-Reetta Brummert

Hanna-Reetta Brummert

E-post
hanna-reetta.brummert [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3200

Tarja Säily

E-post
tarja.saily [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2882

Owe Österbacka

E-post
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2328
Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

E-post
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7254

Nyckelord

Arbetshälsa och arbetsförmåga