Mer information om samarbete med företagshälsovården

Här finns en samling länkar med nyttig tilläggsinformation.

God praxis för företagshälsovårdssamarbete

Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet

Collaboration between employers and occupational health service providers: a systematic review of key characteristics. Halonen JI, Atkins S, Hakulinen H, Pesonen S, Uitti J. 2017. BMC Public Health 2017.

Employers’ Perceptions of Work Ability Knowledge Management in Collaboration with Occupational Health Services. Nissinen S, Soini S, Palmgren H. International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing. 2021. 

Här kan du läsa mer om ledarskap som främjar arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården.