Modellen för företagshälsovårdssamarbetet

Ett fungerande samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården skapar förutsättningar för främjande av arbetssäkerheten, arbetstagarnas arbetsförmåga och välbefinnandet i arbetet. Med hjälp av modellen för företagshälsovårdssamarbetet lär du dig att förverkliga ett effektivt, planenligt och proaktivt samarbete.
-

Tillsammans är vi mer  

Målet med denna modell är att hjälpa arbetsplatsens och företagshälsovårdens aktörer att fördjupa samarbetet så att det betjänar bättre. Parterna kan använda modellen både när de inleder samarbetet och när de utvecklar det.  

Verksamhetsmodellen innehåller 

  • information om hur företagshälsovårdssamarbetet genomförs 
  • information om hur samarbetet görs till en del av ledningen av arbetsförmåga 
  • fungerande rutiner och modeller för utveckling av samarbetet 
Työterveysyhteistyön liikennevalo - kuvituskuva

Företagshälsovårdssamarbetets trafikljus – utvärdera samarbetet ur olika perspektiv

Med hjälp av verktyget Företagshälsovårdssamarbetets trafikljus får du respons på ditt eget samarbete genom att besvara 10 frågor. Enkäten som är riktad till arbetsplatser och företagshälsovården består av indikatorer, som är beskrivande mätare för företagshälsovårdssamarbetet.

Information och tips för företagshälsovården och arbetsplatserna – ta del av läromedlet

Ta tag i rutinerna – använd handboken och de goda exemplen

Om du har som mål att fördjupa samarbetet med tanke på psykisk hälsa, läs mer om verksamhetsmodellen för stödjande av psykisk hälsa inom företagshälsovårdssamarbetet 

Modellen för företagshälsovårdssamarbetet har tagits fram inom projektet  Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta.. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Modellen för företagshälsovårdssamarbete baserar sig på forskningsrön samt på utvecklingsarbete som utförs av arbetsplatserna och företagshälsovården under projektet. 

Våra experter

Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

E-post
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7254
Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

E-post
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7257