God praxis för företagshälsovårdssamarbete

Kärnan i företagshälsovårdssamarbetet bygger på samarbete mellan två aktörer, organisationen och företagshälsovården. En förutsättning för att samarbetet ska gagna båda parterna och ge goda resultat är att man fokuserar på samarbetet. Ett smidigt samarbete uppkommer inte av sig självt.

Vi har delat in praxisen i två teman

Under Planera och samordna! -tema har vi samlat särskilt praxis med vars hjälp man kan stärka planmässigheten i företagshälsovårdssamarbetet, kopplingen till organisationens strategi och annan verksamhet samt kommunikationen.

Till teman

Under Stöd arbetsförmågan! -tema hittar du en samling praxis, som hjälper organisationen och företagshälsovården att ännu bättre stödja arbetstagarnas arbetsförmåga proaktivt, dra nytta av tidigt stöd -diskussioner och hitta nya former för företagshälsovårdssamarbetet.

Till teman

Vi har sammanställt god praxis för företagshälsovårdssamarbete som utvecklats under projektet Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä (Verkningsfullhet genom företagshälsovårdssamarbete). Praxis har tillkommit genom samarbete mellan organisationen och företagshälsovården samt sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet. Du kan fritt ta del av, tillämpa och dra nytta av praxisen!

God praxis för företagshälsovårdssamarbete har utvecklats som en del av projektet Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt 2015–2018. Projektet finansieras av ESF och Arbetshälsoinstitutet. Projektet är en del av det större projektet Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) som koordineras av Tammerfors universitet.

Vipuvoimaa EU:lta -logo ja Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahaston logo

Våra experter

Sanna Pesonen

Sanna Pesonen

E-post
sanna.pesonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7254
Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

E-post
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7257