Lisätietoa työterveysyhteistyöstä

Ingressitekstiä
Sisällysluettelo

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt: Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työterveysyhteistyön arviointityökalu: Työterveysyhteistyön arviointityökalu | Työterveyslaitos (ttl.fi)]

Näin kehität työterveysyhteistyötäsi -opas:

Työsuojelun rooli työterveysyhteistyössä. Työterveyshoitajalehti 1/2022. Pesonen S, Räsänen H-R, Hakulinen H.  Työterveyshoitaja 1/2022 (digiplus.fi)