Arbetarskydd är en gemensam sak

På vilket sätt kan man göra arbetssäkerhet till en gemensam sak för hela arbetsplatsen? Om praxisen för arbetssäkerheten vid er arbetsplats kräver utveckling, ta hjälp av andras erfarenheter. Det finns inte bara ett sätt att genomföra arbetarskydd.

En trygg arbetsplats innebär att alla kan komma till arbetet, utföra sitt arbete och gå hem från arbetet friska och på gott humör.

En trygg arbetsplats förutsätter samarbete och att alla satsar på säkerheten. Viktiga frågor i samarbetet är:

  • information om arbetsfördelningen och om vad som ingår i ens egna och arbetskamraternas uppgifter
  • förmåga att använda samarbetsverktyg, till exempel datasystem
  • vilja att hjälpa arbetskamrater och samarbeta
  • en känsla av att ens eget och andras arbete uppskattas
  • verksamhet som bedrivs konstruktivt för det gemensamma

 

Arbetsplatserna tampas med samma frågor oberoende av verksamhetsområde. Man vill utveckla arbetssäkerheten tillsammans och göra den till en gemensam sak för hela arbetsgemenskapen.

Många arbetsplatser har redan implementerat god praxis att tillsammans främja säkerheten på arbetsplatsen. Arbetstagare har uppmuntrats att kommunicera om farliga situationer, skyddsrundorna är redan rutin och arbetssäkerhet är en del av vardagen.

Kan nedan angivna exempel vara till hjälp på er arbetsplats?

Våra experter

Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

E-post
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8666
Pia Perttula

Pia Perttula

E-post
pia.perttula [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2684
Maija-Leena Merivirta

Maija-Leena Merivirta

E-post
maija-leena.merivirta [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8677

Mikko Halinen

E-post
mikko.halinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3169

Nyckelord