Företagshälsovården

Företagshälsovården är expert på förhållandet mellan arbete och hälsa, som tillsammans med arbetsplatserna tar hand om att upprätthålla de anställdas arbets- och funktionsförmåga samt säkerheten på arbetsplatsen.
Neljä henkilöä keskustelee kahvipöydän äärellä.

Företagshälsovårdens verksamhet regleras i gällande lagstiftning och dess tillämpningsområde är bundet till arbetarskyddslagen. I praktiken innebär detta att en arbetsgivare som är skyldig att följa arbetarskyddslagen också är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster för sina anställda. Om ett företag har minst en anställd, uppfylls denna organiseringsskyldighet.

Företagare och andra som utför eget arbete har också möjlighet att ordna företagshälsovård för sig själva.  

Företagshälsovårdens mål är att gemensamt främja 

  • förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i arbetet  

  • hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön  

  • arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av arbetskarriären  

  • arbetsgemenskapens funktion.  

För att uppnå de mål som gemensamt satts upp för arbetshälsa och säkerhet i arbete krävs framför allt samarbete, planmässighet och interaktion.   

Våra experter

Owe Österbacka

E-post
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2328
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

E-post
eva.helaskoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2300