Yrkessjukdomar

Yrkessjukdomar är sjukdomar som huvudsakligen orsakas av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i ett arbete.
-

Hur definieras en yrkessjukdom?

En yrkessjukdom definieras som en sjukdom som huvudsakligen beror på exponering i arbetet. Juridiskt sett (lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 459/2015) ersätts en sjukdom som yrkessjukdom som sannolikt och huvudsakligen orsakas av en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens i arbetet.   

När det gäller yrkessjukdomar är huvudbegreppet sjukdomar i anknytning till arbetet, som omfattar alla de sjukdomar som förekommer hos den arbetande befolkningen och vars uppkomst, förlopp eller prognos påverkas av arbetet.  

Arbetsrelaterade sjukdomar omfattar yrkessjukdomar och partiellt arbetsrelaterade sjukdomar, vilkas uppkomst påverkas av faktorer i anslutning till arbetet men dessa faktorer är inte den huvudsakliga orsaken (s.k. orsaksandel under 50%). 

infograf om definiering av yrkessjukdomar

Bild 1. Arbetsrelaterade sjukdomar - sjukdomar i anknytning till arbetet - yrkessjukdomar.

Vilka är de vanligaste yrkessjukdomarna?

Det finns många olika yrkessjukdomar. Undersökningen av yrkessjukdomar görs i de flesta fall inom den specialiserade sjukvården, arbetsmedicinska polikliniker eller vid Arbetshälsoinstitutet.   

För att en yrkessjukdom ska konstateras krävs en medicinsk undersökning där information om arbetstagarens arbetsförhållanden och exponering i arbetet finns tillgänglig. Effekten av arbetsrelaterat orsakssamband på sjukdomsdebuten baseras huvudsakligen på epidemiologiska belägg. För en person som misstänks ha en yrkessjukdom krävs diagnostiska undersökningar för att visa sambandet mellan den ifrågavarande sjukdomen och agensen i arbetet.

Luftvägssjukdomar

Yrkeshudsjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Muskuloskeletala sjukdomar

Övriga yrkessjukdomar 

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Aki Vuokko

Aki Vuokko

E-post
aki.vuokko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2148

Nyckelord