Kuka sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tekee?

Sisäilmastoselvityksen tekeminen ja olosuhdearviointi edellyttävät tekijältään kuntotutkimusosaamista ja osaamista sisäilman laatuun ja olosuhteisiin vaikuttavista biologisista, fysikaalisista tai kemiallisista tekijöistä ja näytteenotosta sekä tulosten tulkinnasta.

Tutkimuksia ja arviointeja voi tehdä sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) tai sertifioitu sisäilma-asiantuntija (SISA)-sertifioitu kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT) -työpari. Sertifioinnin myöntää ja pätevyysvaatimusten toteutumista seuraa Eurofins Expert Services Oy. Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyden myöntää Fise Oy.

Lisäksi tutkimuksia ja arviointeja voi tehdä asiantuntija, jolla on soveltuva korkea-asteen tutkinto ja riittävän laaja työkokemus ja osaaminen sisäilma-asioissa, tai moniammatillinen ryhmä, jolla on vastaava osaaminen kuin rakennusterveysasiantuntijalla.

Ilmastointijärjestelmään liittyviä selvityksiä voi tehdä asiantuntija, jolla on  Ilmanvaihdon katsastusoppaan määrittelyn mukainen osaaminen. Tarvittaessa selvitys tehdään ilmastointia ohjaavan automaation käytöstä, huollosta ja ylläpidosta vastaavan kanssa.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta työtilasta aiheutuvien haittojen ja vaaratekijöiden selvittämiseksi (Työturvallisuuslaki 738/2002 10 §). Työturvallisuuslaissa ei kuitenkaan ole säädetty osaamis- tai pätevyysvaatimuksia ulkopuolisille asiantuntijoille.

Katso tarkemmin ohjeen kappale 4. Osaamiset ja pätevyydet.

 

Jatka ohjeeseen tutustumista 

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi (Etusivu)

Milloin sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään?

Sisäilmastoselvityksen sisältö

Olosuhdearvioinnin sisältö

Kuka sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tekee?

Raportointi