Sisäilmastoselvityksen sisältö

Sisäilmastoselvitys on olosuhdearviota varten tehtävä rakennuksen tai sen osan tutkimus. Siihen sisältyvät esiselvitys, rakennus- ja ilmanvaihtotekniset tutkimukset sekä tarvittavat biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden tutkimukset.

Sisäilmastoselvitys aloitetaan esiselvityksellä, minkä jälkeen tehdään rakennus- ja ilmanvaihtotekniset tutkimukset. Rakennus- ja ilmanvaihtoteknisten tutkimusten tulosten perusteella tehdään tarvittavia mittauksia ja otetaan tarvittavia näytteitä.

Rakennusteknisissä tutkimuksissa selvitetään ilmatiiviystutkimuksilla muun muassa rakennusosien sisällä olevien epäpuhtauslähteiden näytteenottotarve. Jos rakenteet ovat tiiviitä, ei niiden sisältä tai kautta kulkeudu epäpuhdasta vuotoilmaa tai hajua sisäilmaan. Tällöin epäpuhtauslähdettä ei yleensä tarvitse selvittää olosuhdearvioinnin näkökulmasta. Jos vuotoilmaa tai hajua kulkeutuu, rakennusosien sisältä otetaan näytteitä, joilla voidaan varmentaa epäpuhtauslähde.

Rakennusteknisissä tutkimuksissa selvitetään myös rakennusosien muut mahdolliset sisäilman riskitekijät, ja riskien toteutuminen varmennetaan tarvittavilla rakenneavauksilla, mittauksilla ja näytteenotoilla.

Ilmanvaihtoteknisissä tutkimuksissa selvitetään ilmastointijärjestelmän kuntoa ja toimivuutta sekä järjestelmästä johtuvia sisäilman olosuhteiden ja laadun riskitekijöitä. Riskien toteutuminen varmennetaan tarvittavilla mittauksilla ja näytteenotoilla.

Biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden tutkimustuloksia arvioidaan omana kokonaisuutena, vaikka tarvittavat mittaukset on tehty ja näytteet otettu rakennus- ja ilmanvaihtoteknisten tutkimusten yhteydessä. Tuloksia verrataan voimassa oleviin toimenpiderajoihin, ohjearvoihin, raja-arvoihin tai viitearvoihin.

Sisäilmastoselvityksen eteneminen

Kuva: Sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin eteneminen

Katso tarkemmin ohjeen kappaleet  5 Sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvion toteutus ja 6 Sisäilmastoselvitys

 

Jatka ohjeeseen tutustumista 

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi (Etusivu)

Milloin sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään?

Sisäilmastoselvityksen sisältö

Olosuhdearvioinnin sisältö

Kuka sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tekee?

Raportointi

Etusivu Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi