Näin otat työkyvyn tuen toimintamallin käyttöön työpaikalla

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa -toimintamallin tarkoituksena on muuttaa työpaikan käytäntöjä siten, että työkyvyn tukea osataan hyödyntää myös sisäilmatilanteissa aina varhaisista vaiheista lähtien. Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa -toimintamalli on sovitettavissa kunkin työpaikan omiin käytäntöihin. Sovittaminen kannattaa tehdä työpaikan omista tarpeista ja tavoitteista lähtien.

Katso videolta, miten esihenkilö Terhin työpaikalla toimintamalli otettiin käyttöön (tekstitys suomeksi ja ruotsiksi): 

Työpaikalla voi olla jo käytössään esimerkiksi sisäilmaongelman ratkaisumalli, johon työkyvyn tuen toimintamalli voidaan yhdistää. Toisaalta työpaikoilla on usein toimivia työkyvyn tuen käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös sisäilmatilanteissa. Miettikää työkyvyn tuen asiantuntijoiden kanssa näiden prosessien hyödyntämistä ja yhdistämistä.

Onnistuneen muutoksen tekemisen vaiheet

Eri toimintamallien ja käytäntöjen yhteensovittaminen vaatii muutosta eteenpäin vieviltä ihmisiltä tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä. Usein työpaikan muutos toteutuu vaiheittain. Määritelkää jokaisen toteutusvaiheen muutostavoite huolellisesti ja käyttäkää niiden määrittelyyn aikaa. Lopullisena tavoitteena on muuttaa toimintaa työpaikalla siten, että työkykyä tuetaan myös sisäilmatilanteissa varhaisista vaiheista lähtien.

1. Muutosta eteenpäin vievän tiimin muodostaminen

Muutoksen suunnittelemiseksi ja sen eteenpäin viemiseksi on hyvä valita työpaikalla vähintään työpari tai useampihenkinen tiimi. Tiimiin tarvitaan osaamista sekä sisäilma-asioista että työkyvyn tukemisesta. Lisäksi voidaan tarvita työterveyshuollon asiantuntijuutta. Varmistakaa, että tiimillä on johdon tuki ja halu sitoutua muutoksen toimeenpanoon. Tiimillä tarvitsee myös riittävät resurssit – tarkistakaa, millä resursseilla voitte toimia.

2. Muutostavoitteen määrittely

Muutostavoite kannattaa määritellä työpaikan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Muutostavoitteen on hyvä olla riittävän konkreettinen ja realistinen eli toteutettavissa käytettävissä olevilla resursseilla.  Työkyvyn tuen toimintamallista voi ottaa ensin yhden osan yhteensovitettavaksi työpaikan käytäntöjen kanssa. Muutostavoitteita voisivat olla esimerkiksi varhaisen työkyvyn tuen keinojen, työn muokkauksen tai työhön paluun tuen tuominen sisäilmatilanteisiin

3. Muutoksen suunnittelu

Muutoksen suunnittelussa kannattaa käyttää  työkalua (tarkistuslista, pdf), jossa on kysymyksiä tavallisimmista onnistuneeseen muutoksen toimeenpanoon vaikuttavista tekijöistä.

Avaa työkalu ja tallenna se omalle koneellesi. Työkalussa on tarkistuslista, jonka voit täyttää ruudulla. 

Keskustelemalla yhdessä tarkistuslista läpi muodostuu kuva asioista, joihin muutoksessa on kiinnitettävä huomiota.

Huomioi erityisesti: 

4. Muutoksen juurruttaminen

Muutoksen mukaista toimintaa työpaikalla aloitettaessa voi hyödyntää muutoksen juurruttamisen  tarkistuslistaa.

Huomioi erityisesti:

Tarkistuslistat helpottavat työkyvyn tuen mallin käyttöönottoa

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat tehneet vuorovaikutteisia työkaluja (tarkistuslistoja) muutoksen suunnittelun ja vuorovaikutuksen tueksi. Työkaluista on räätälöity sisäilmatilanteisiin sopivat lisäämällä niihin sisäilmatilanteisiin liittyviä kysymyksiä.

Tutustu tarkistuslistoihin 

Klikkaa linkkiä ja tallenna vuorovaikutteinen työkalu (pdf) itsellesi. Täyttäkää tarkistuslistoja yhdessä.

Muutoksen suunnittelu työpaikalla sisäilmatilanteissa  Osa 1 (suunnitteluvaihe)

Muutoksen suunnittelu työpaikalla sisäilmatilanteissa  Osa 2 (toimeenpanovaihe)

Vuorovaikutuksen suunnittelu muutoksessa työpaikalla

Asiantuntijamme

Aki Vuokko

Aki Vuokko

apulaisylilääkäri
Sähköpostiosoite
aki.vuokko [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2148
Hanna Keränen

Hanna Keränen

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
hanna.keranen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2119
Pirjo Korenius

Pirjo Korenius

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pirjo.korenius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7258