Hanke

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutus ja toimivuus

Selvitimme, miten kolmessa organisaatiossa tehdyt interventiot ovat vaikuttaneet turvallisuusjohtamisen käytäntöihin ja onko uusista toimintatavoista ollut hyötyä.

Aikataulu

2019-2021

Tavoitteet

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutus ja toimivuus (ProHF) -tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteena oli arvioida ja kehittää inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) hallintaa osana toiminnan ja turvallisuuden kehittämistä.

Tutkimme raideliikenteen ja ilmailun organisaatioissa toteutettua HF-toimintaa, sen kehitysvaiheita, nykytilaa, vaikutuksia ja kehitystarpeita. Tarkastelimme aihetta eri menetelmin työn kehittämisen ja organisaatioiden oppimisen näkökulmista.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuloksia voi hyödyntää turvallisuuskriittisillä alueilla (ilmailu, ydinvoima, merenkulku, raideliikenne), joissa HF:n implementointi on nykyään lakisääteistä ja pakollista. Tuloksia voi hyödyntää laajasti suomalaisessa työelämässä eri aloilla, kuten teollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, joissa on työturvallisuusriskejä ja jotka hyötyvät uudenlaisista keinoista ja ajattelusta kehittää turvallisuusjohtamista niin, että ihmisen panos turvallisuuden luomisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon.

Toivomme, että hankkeessa tuotettu tutkimustieto ja käytännön oppaat tukevat aihealueen kehittämistä tulevaisuudessa.

Kysy hankkeesta

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Tutkimusryhmä

Kumppanit ja rahoittajat

Tutkimuksessa olivat mukana Finavia, Fintraffic Lennonvarmistus ja VR FleetCare.

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.