Hanke

Kasvetaan yhdessä – yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen organisaatioresilienssiä ja muutoskyvykkyyttä kehittämällä

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yhteiskehittämisosaamista. Lisäksi hankkeessa edistetään yrityksen sisäistä yhteistyötä sekä muiden organisaatioiden kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä.

Aikataulu

2021-2022

Tavoitteet

  • Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa uusimaalaisten pk-yritysten koronapandemian aiheuttamasta shokista toipumista, resilienssiä, muutoskyvykkyyttä sekä aktiivista jatkuvaa kehittämistä. Näin halutaan turvata tuottavuutta, työhyvinvointia ja suomalaisia työpaikkoja.
  • Hankkeen tavoitteena on levittää resilienssin, muutoskyvykkyyden ja yhteiskehittämisen toimintatapoja ja työkaluja.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa luodaan ja toteutetaan valmennuspolku 20 yritykselle. Jokaiseen valmennuspolkuun sisältyy 1-4 työpajaa. Mukaan voivat hakea uusimaalaiset pk-yritykset, joiden toimintaan koronapandemia on vaikuttanut. Valmennuspolku räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeiden mukaan.

Hae mukaan Kasvetaan yhdessä -hankkeeseen!

Valmennukset voivat liittyä esimerkiksi

  • Organisaatioresilienssin kehittämiseen
  • Yhteiskehittelyn hyödyntämiseen ja innovaatioiden kehittämiseen
  • Etätyön ja yhteistyön kehittämiseen
  • Organisaatiokulttuurin ja johtamisen kehittämiseen
  • Ennakoinnin ja varautumisen kehittämiseen
  • Palvelujen digitalisointiin ja palvelumuotoiluun
  • Työprosessien, asiakasprosessien, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen
  • Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen

Hankkeen päätoteuttaja on Laurea ammattikorkeakoulu. Työterveyslaitos toimii osatoteuttajana.

Kysy hankkeesta

Miira Heiniö

Miira Heiniö

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
miira.heinio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2948
henkilökuva

Mervi Halonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
mervi.halonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2483

Rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR).