Hanke

Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen – LIIKU

LIIKU-hankkeen tavoitteena on selvittää julkisten liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laatua ja edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien ja tiloja käyttävien terveyttä ja hyvinvointia.

Aikataulu

5/2020-12/2022

Tavoitteet

Sisäliikuntatilat poikkeavat monin tavoin tavanomaisista julkisista työtiloista. Niiden sisäympäristön ja sisäilman laadusta on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa.

Hanke tarjoaa merkittävää uutta tietoa erilaisten sisäliikuntatilojen koetusta ja mitatusta sisäilman- (kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet) ja sisäympäristön (ilmanvaihdon toimivuus, ääniympäristö, tilojen käytettävyys) laadusta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus sisältää kenttätutkimuksia erilaisissa sisäliikuntatiloissa, laboratorio- ja koekammiotutkimuksia, tilankäyttäjien kyselytutkimuksia sekä kirjallisuuskatsaustutkimuksen aihealueeseen liittyen. Kenttätutkimukset sekä kyselytutkimukset toteutetaan erilaisissa sisäliikuntakohteissa (erilaisia sisäliikuntatiloja kussakin 15:ssa tutkittavassa kohteessa). Tutkimuksesta on rajattu pois uimahallit, jäähallit ja jalkapallohallit.

Lisäksi toteutetaan valtakunnallinen tilojen käytettävyys- ja sisäilmastokyselytutkimus kattavana otantana erilaisten julkisten sisäliikuntatilojen työntekijöille.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena saadaan käsitys julkisten liikuntatilojen sisäympäristön ja sisäilman laadusta sekä tilojen käytettävyydestä.

Työterveyslaitoksen tehtävänä hankkeessa on selvittää kyselytutkimusten avulla työntekijöiden sisäympäristökokemusta ja  liikuntatilojen käytettävyyttä sekä osallistua laboratorioanalyysien tekemiseen ja raportointiin.

Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia ja työkaluja liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadun sekä tilojen käytettävyyden parantamiseen ja siten edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien työntekijöiden samoin kuin muidenkin tilankäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki Liikuntapalvelut, Helsinki kaupunki Rakennetun omaisuuden hallinta, Keravan kaupunki, Kuntaliitto, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Ympäristöministeriö,  STM, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Suomen olympiakomitea Oy

Tutkimusryhmä

Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos

Hanketta koordinoi professori Heidi Salonen Aalto-yliopistosta.

Työterveyslaitoksen osuudessa projektipäällikkönä toimii tuotepäällikkö Sirpa Rautiala. Muu tutkimusryhmä: Pia Sirola, Kari Salmi, Pirjo Jokela ja Suvi Hirvonen.

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana myös mm. Queensland University of Technology (QUT), International Laboratory for Air Quality and Health (ILAQH), Turun Ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Eurofins Expert Service Oy, Rakennustietosäätiö, Sisäilmayhdistys Ry

Kysy hankkeesta

Sirpa Rautiala

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7168