Hanke

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohanke (Solmu)

Solmu-koordinaatiohankkeessa kehitettiin työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari, joka on tarkoitettu erityisesti työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvyn itsearviointia varten. Solmu oli yksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelman koordinaatiohankkeista.
Hymyilevä nainen tekee työtä kannettavalla tietokoneella.

Aikataulu

10/2014–8/2023

Tavoitteet

Solmun tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työelämän ulkopuolella olevien käyttöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää rahoittajan (sosiaali- ja terveysministeriö) käyttöön tulosindikaattori hankkeiden tavoitteiden toteutumisen arviointia varten. 

Kykyviisari kehitettiin alun perin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja viiden hankkeita varten, mutta se on levinnyt laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön. Vuosina 2020–2023 Solmu-hankkeessa panostettiin erityisesti siihen, että Kykyviisari juurtuu osaksi valtakunnallista digitaalista palvelujärjestelmää.

Kykyviisarin kehittämistyön lisäksi Solmussa tuettiin ESR-hankkeita Kykyviisarin käytössä sekä lisättiin yleistä tietoisuutta työ- ja toimintakyvystä. 

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Mari Haverinen

Mari Haverinen

hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
mari.haverinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2064
Miia Wikström

Miia Wikström

tutkija
Sähköpostiosoite
miia.wikstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2164

Rahoittaja

Koordinaatiohanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).