Hanke

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohanke (Solmu)

Solmu-koordinaatiohankkeessa on kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari, joka on tarkoitettu erityisesti työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvyn itsearviointia varten. Solmu on yksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -Suomen rakennerahasto-ohjelman koordinaatiohankkeista.
Hymyilevä nainen tekee työtä kannettavalla tietokoneella.

Aikataulu

10/2014–8/2023

Tavoitteet

Tavoitteenamme on, että Kykyviisari helpottaa asiakastyötä tekevien henkilöiden työtä. Kykyviisarin avulla voi tukea asiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä siirtymistä kohti työelämää tai muuta  päämäärää.  Päättäjille Kykyviisari antaa päätöksenteon tueksi tietoa kohderyhmästä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Kykyviisari kehitettiin alun perin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja viiden hankkeita varten, mutta se on levinnyt laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön. Vuosina 2020–2023 Solmu-hankkeessa panostetaan erityisesti siihen, että Kykyviisari juurtuu osaksi valtakunnallista digitaalista palvelujärjestelmää.

Kykyviisarin kehittämistyön lisäksi Solmussa tuetaan ESR-hankkeita Kykyviisarin käytössä sekä lisätään yleistä tietoisuutta työ- ja toimintakyvystä. 
 

Kysy hankkeesta

Mari Haverinen

Mari Haverinen

hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
mari.haverinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2064

Rahoittaja

Koordinaatiohanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).