Kykyviisari

Kykyviisari® on itsearviointikysely, jonka avulla työikäinen henkilö voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään. Kyselyä hyödynnetään usein palveluissa, jotka on suunnattu työttömille ja haastavassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Kykyviisari on saatavilla suomen, ruotsin ja selkokielen lisäksi, arabiaksi, englanniksi, farsiksi, hollanniksi, japaniksi, somaliksi ja kurdin soraniksi.
Logot: Euroopan unioni: Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja kykyviisari.

Kykyviisari asiakastyössä

Kykyviisari toimii työ- ja toimintakyvyn mittarina ja työvälineenä asiakastyössä. Kyselyä hyödynnetään usein palveluissa, joihin osallistuu vailla työtä olevia tai haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Taustalla saattaa olla pitkittynyttä työttömyyttä, työhistorian ja koulutuksen puutetta sekä muita osaamiseen liittyviä haasteita, eriasteisia terveysongelmia, vammaisuutta tai maahanmuutto. Kykyviisari on kehitetty vastaamaan erityisesti näiden asiakasryhmien työ- ja toimintakyvyn arviointiin.  

Kykyviisari-kyselyn käyttäminen ei edellytä tiettyä ammatillista tai koulutuksellista taustaa, ja Kykyviisari toimii hyvin moniammatillisen ja monialaisen verkoston yhteisenä välineenä. Kykyviisari ei ole diagnosoiva menetelmä, vaan se arvioi suuntaa antavasti ja moninäkökulmaisesti vastaajan tilannetta.

Sähköisesti täytettynä Kykyviisari antaa vastaajalle palautteen, joka on laadittu sisällöltään yleisluonteiseksi, kannustavaksi ja turvalliseksi vastaanottaa. Vastaajan tilanteessa tapahtunutta muutosta voi arvioida ja tehdä näkyväksi Kykyviisari-kyselyllä, jos hän vastaa kyselyyn uudelleen. 

Jos Kykyviisari-kyselyn antama tulos kertoo haasteista, voi asiakkaan tilannetta arvioida edelleen jollain toisella menetelmällä tai hänet voi ohjata tarkempiin tutkimuksiin.  

Kykyviisari organisaatioiden, päättäjien ja tutkijoiden työvälineenä

Kykyviisari on myös organisaatioiden, päättäjien ja tutkijoiden työväline. Kykyviisari-kyselyllä voi kerätä luotettavaa työ- ja toimintakykyyn liittyvää tietoa, jota voi hyödyntää eri asiakasryhmien tilanteen arvioinnissa ja verrata sitä osittain vastaavaan väestötasolla kerättyyn tietoon.

Lisäksi Kykyviisari-kyselyllä kerättyä seurantatietoa voi käyttää toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kerättyä tietoa voi hyödyntää esimerkiksi palveluiden resurssien tarpeen mukaisessa suuntaamisessa ja tietoon perustuvassa päätöksenteossa.  

Kykyviisarin kehittämistyö

Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksessa Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -koordinaatiohankkeessa (Solmu). Hanke toimi 1.10.2014−31.8.2023., ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kykyviisarin kehittämistyötä tehtiin yhdessä ESR-rahoitteisten hankkeiden kanssa. Hankkeiden kohderyhmänä olivat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset.

Miten Kykyviisari-kyselyn saa käyttöön?

Tukea Kykyviisari-kyselyn käyttöön

Kykyviisari-käsikirjaan on koottu kaikki Kykyviisari-kyselyn käyttöön liittyvä tieto, esimerkiksi kyselyn käyttö palveluissa ja pisteiden lasku. Käsikirjasta löytyy kolme kieliversiota: suomi, ruotsi ja englanti.

Kykyviisari-lomakkeen voi täyttää kahdeksalla kielellä: suomi, ruotsi, arabia, englanti, hollanti, kurdi (sorani), somali ja venäjä. Suomenkielisestä Kykyviisarista löytyvät myös selkokieli ja helpotettu selkokieli.

Kun kerrot asiakkaalle Kykyviisari-kyselystä, voit käyttää oheisen tiedotteen valmiita tekstejä. Tekstit löytyvät kaikilla Kykyviisari-kyselyn kielillä. 

Kykyviisari-käsikirja

Kykyviisari-käsikirja. Kykyviisari-itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä ja toiminnan vaikutusten arvioinnissa (julkari.fi)

Handbok för Förmågaren. Utnyttjande av självskattningsmetoden Förmågaren i kundarbetet och bedömningen av effekten av verksamheten (julkari.fi)

The Abilitator handbook. Utilisation of the Abilitator self-report method in client work and service impact assessment (julkari.fi)

Kykyviisari-tiedote asiakkaille

Kykyviisari-lomakkeet 

Kykyviisari-kyselystä tehty tutkimus

Kykyviisari-kyselystä on tehty laajasti tutkimusta. Tutustu tutkimuksiin oheisten linkkien kautta.

Hanketyön arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon kehittämisessä. Matti Joensuu, Heidi Räsänen ja Kirsi Unkila. Hallinnon tutkimus (2023).

Associations between the Abilitator, a self-reported measurement tool of work ability and functioning, and national register-based indicators of health and employment. Johanna Kausto, Kia Gluschkoff, Joonas Poutanen, Miia Wikström ja Matti Joensuu. BMJ Open (2023). 

Havaintoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteesta korona-aikana – Kykyviisari-mittarin tulosten analyysia. Elina Ahola, Heidi Räsänen, Kalle Onnela ja Katri Suhonen. Yhteiskuntapolitiikka (2023).

Intrarater reliability of the Abilitator – a self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position: a test–retest study. Miia Wikström, Anne Kouvonen ja Matti Joensuu. BMJ Open (2021).

“Ei mennyt turha työ hukkaan” – tutkimus työmenetelmän juurtumisesta palvelujärjestelmän asiakastyöhön. Kirsi Unkila ja Minna Savinainen. Julkaistu 26.1.2021. Hallinnon Tutkimus (2020).

The concurrent validity of the Abilitator: a self-assessment questionnaire on functioning and work ability. Minna Savinainen, Olli Jauhiainen, Hannu Heikkilä & Matti Joensuu. Journal of Public Health (2020).

Development and content validity of the Abilitator: A self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position. Miia Wikströmin, Heidi Anttilan, Minna Savinaisen, Anne Kouvosen ja Matti Joensuun Kykyviisarin sisältövaliditeettia käsittelevä artikkeli BMC Public Health -julkaisussa. Julkaistu 14.3.2020.

The association between changes in functional capacity and work ability among unemployed individuals. Minna Savinaisen, Jorma Seitsamon ja Matti Joensuun Kykyviisarin tuloksiin perustuva artikkeli The International Archives of Occupational and Environmental Health -lehdessä. Tutkimus tarkasteli toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten yhteyttä koettuun työkyvyn muutokseen ESR TL5-hankkeisiin osallistuneilla työttömillä. Julkaistu 14.12.2019.

Factors associated with health and work ability among long-term unemployed individuals. Marja Hultin ja Kirsi Lappalaisen Kykyviisari-dataan perustuva artikkeli The International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing -julkaisussa,  julkaistu 4.6.2018.

Kognitiivinen haastattelu kyselylomakkeen kehittämisessä. Esimerkkinä työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari. Kirsi Unkila, Kalle Lautala, Miia Wikström, Matti Joensuu ja Minna Savinainen. Kuntoutus (2018).

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Miia Wikström

Miia Wikström

tutkija
Sähköpostiosoite
miia.wikstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2164
Henkilökuva Mari Haverinen

Mari Haverinen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
mari.haverinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2064