Hanke

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)

Kehitämme ammattilaisten ja työpaikan toimijoiden osaamista työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn tukeminen niin, että työurat pitenisivät ja tuottavuus paranisi.
Vanhempi työntekijä näyttää nuoremmalle, miten pylväsporaa käytetään.

Aikataulu

1.3.2020–29.2.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista. Hankkeessa tuotetaan työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli.

Hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja monialaista yhteistyötä. 

Kohderyhmiä ovat työpaikkojen edustajat: johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto ja työsuojeluhenkilöstö. Kohderyhmiin kuuluvat myös työterveyshuolto, kuntoutuksen ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat.

Tulokset ja vaikuttavuus

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen leviämistä.

Hankkeessa tuotettava tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.