Hanke

Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

Kehitämme ammattilaisten ja työpaikan toimijoiden osaamista työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn tukeminen niin, että työurat pitenisivät ja tuottavuus paranisi.
Vanhempi työntekijä näyttää nuoremmalle, miten pylväsporaa käytetään.

Aikataulu

1.3.2020–30.6.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista. Hankkeessa tuotetaan työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli.

Hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja monialaista yhteistyötä. 

Kohderyhmiä ovat työpaikkojen edustajat: johto, esihenkilöt, henkilöstöhallinto ja työsuojeluhenkilöstö. Kohderyhmiin kuuluvat myös työterveyshuolto, kuntoutuksen ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat.

Tulokset ja vaikuttavuus

Yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen leviämistä.

Hankkeessa tuotettava tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen, kuntoutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tavoitteena on edistää työntekijän työkykyä ja työssä jatkamista sekä tukea työelämässä pysymistä työuran eri vaiheissa. Lähtökohtana on yhteistyö työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajien kanssa.

Katso neljän minuutin video työhön kytkeytyvästä kuntoutuksesta.

 

Työn muokkauksen toimintamalli

Työn muokkaus voi herättää työpaikalla monenlaisia kysymyksiä. Miten lähden työn muokkauksessa liikkeelle? Voinko työnantajana saada tukea kustannuksiin? Mistä saan lisää tietoa?

Tutustu työn muokkauksen toimintamallin vaiheisiin neljän minuutin videon avulla.

Kysy hankkeesta

Nina Nevala

Nina Nevala

hankkeen projektipäällikkö, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoite
nina.nevala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2277

Osallistujat

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Muut osallistujat ovat Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Rahoittaja

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR).