Työhön kytkeytyvä kuntoutus

Tämä tietopaketti on työhön kytkeytyvän kuntoutuksen, työkyvyn tukemisen ja monialaisen yhteistyön opas työpaikoille.
Kolme iloista työkaveria juttelee toimistossa

Alla olevassa videossa (kesto 4 min 42 sek) on kuvattu työhön kytkeytyvän kuntoutuksen vaiheita ja sen erilaisia keinoja.

Lataa raportti, jossa esitellään Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA) -hankkeen tuotoksia ja toimenpiteitä:

Kenelle tietopaketti on tarkoitettu? 

Tietopaketti on tarkoitettu ensisijaisesti työpaikkojen johdolle, esihenkilöille ja henkilöstöhallinnolle. Materiaalista hyötyvät myös työntekijät sekä yrittäjät, työterveys- ja kuntoutuspalveluiden asiantuntijat. 

Tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli ovat työpaikkojen toimijoiden ja ammattilaisten työvälineitä, joilla voidaan tukea työurien pidentämistä. Tietopakettiin tutustumalla saat käsityksen työpaikalla toteutuvasta työhön kytkeytyvästä kuntoutuksesta, monialaisesta yhteistyöstä ja eri ammattihenkilöiden rooleista. Materiaalista voi hakea tietoa myös yksittäisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ja sen pariin voi palata aina uudelleen. Tietopaketti perustuu tutkimustietoon. Lisäksi se sisältää Kuura-hankkeessa toteutuneen työelämäyhteistyön aikana kerättyä tietoa. 

Tietopaketissa kuvatut työkyvyn tuen toimintatavat soveltuvat eri toimialoilla toimivien ja eri kokoisten työpaikkojen käyttöön. Tietopaketin jokaisen osion lopussa on nostot pieniä työpaikkoja varten.

Tietopaketin rakenne 

Tavoitteenamme on ollut rakentaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli, johon kuuluvat työkykyä ennakoiva, ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta. Tietopakettia varten nämä vaiheet jakaantuivat toisiaan tukeviin ja läpileikkaaviin osioihin:

Tietopaketin osioissa on tietoa, toimintamalleja ja käytännön esimerkkejä, joissain lisäksi työvälineitä, videoita ja muuta lisämateriaalia (Kuvio 1).

Kuvio: Työhön kytkeytyvä kuntoutus.

Kuvio 1. Työhön kytkeytyvä kuntoutus.

Tietopaketin tausta

Työn murros ja jatkuva teknologinen kehitys haastavat työntekijöiden hyvinvoinnin. Työpaikoilla tarvitaan aiempaa tehokkaampia toimia, joilla työ- ja toimintakykyä voidaan tukea entistä tehokkaammin. Tästä syntyi ajatus koota aiheeseen liittyviä asioita tietopaketiksi.   

Työpaikoille toteutettavaa työkyvyn tuen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset, joiden tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ kaikilla työpaikoilla toimialasta ja työtavoista riippumatta.  Toimintaa työpaikoilla ohjaa muun muassa työturvallisuuslaki, joka huomioi erityisesti työn ja työympäristön suunnittelun. Työterveyshuoltolaki ohjeistaa sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja työympäristön terveellisyyden edistämisessä. Se korostaa myös työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja työyhteisön toimivuutta uran eri vaiheissa.    

Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. Perinteisesti kuntoutuksen tavoitteena on ollut edistää työntekijän työ- ja toiminta- sekä opiskelukykyä, työllistymistä ja työssä jatkamista, kun työ- ja toimintakyvyssä havaitaan alentumista. Kuntoutus on kuitenkin kohdentunut liiaksi yksilöön, työhön, työyhteisöön ja työpaikan toimintakulttuuriin on aiemmin pyritty vaikuttamaan kuntoutuksen keinoin vain vähän.  Tietopaketissa painotetaankin työn, työyhteisön ja työpaikan toimintakulttuurin kehittämistä sekä yhteistyötä. 

Tietopaketin tekijät

Tietopaketti on tuotettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä Kuura-hankkeessa. Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaan, jota hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö.   

Hankkeen aikana tietopaketin pilotointiin ovat osallistuneet hankkeen ohjausryhmän jäsenet sekä hankkeessa mukana olevien 24 työpaikan esihenkilöt ja työsuojelun sekä henkilöstöhallinnon edustajat. Myös mukana olevien työpaikkojen henkilöstö on vastannut alkukyselyyn.  

Kiitokset hankkeen ohjausryhmälle ja hankkeessa toimiville työpaikoille yhteistyöstä tietopaketin kokoamisessa ja kommentoinnissa!

Tutustu KUURA-hankkeen toteuttajiin.  

Logot

Julkaisulisenssi

Materiaali on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Viittausohje

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu 2022.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky