Kokonaisvaltainen ergonomia

Ergonomia on työn ja toimintaympäristön ennakoivaa suunnittelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Sen tavoitteena ovat hyvät työkäytännöt ja työympäristöt, sujuvat työprosessit sekä helppokäyttöiset työvälineet ja järjestelmät. Hyvät työelämäratkaisut ovat ihmisen mittaisia, ja ne huomioivat ihmisille tyypilliset fyysiset ja psyykkiset ominaispiirteet ja tarpeet sekä yksilölliset rajoitteet.
kuvituskuva

Ergonomiasuunnittelu edistää samanaikaisesti sekä tuottavuutta että hyvinvointia. Suunnittelun pohjana on ymmärrys toimintaympäristöstä ja ihmisen toiminnasta sekä näiden vuorovaikutuksesta työssä. Ergonomia parantaa toimintatapoja ja olosuhteita, mikä on suoraan yhteydessä työn tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Kokonaisvaltainen ergonomia huomioi ihmisen tarpeet ja tukee työssä onnistumista, mikä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Ergonomiaratkaisut tukevat myös osatyökykyisten työelämään osallistumista.

Ergonomia on kokonaisvaltaista

Ergonomia voidaan jakaa kansainvälisen ja Suomen Ergonomiayhdistyksen mukaisesti kolmeen osa-alueeseen:

  • fyysinen ergonomia
  • kognitiivinen ergonomia
  • organisatorinen ergonomia

Työn ja toiminnan kannalta paras tulos saavutetaan kokonaisvaltaisella ergonomialla, joka huomio työhön liittyvät eri ulottuvuudet. 

Fyysinen ergonomia tukee kehon toimintaa ja työn sujuvuutta fyysisen työskentelyn ja toimintakyvyn näkökulmasta, esimerkiksi voimaa, toistoja ja istumista vaativissa tehtävissä. Kognitiivinen ergonomia sen sijaan tukee työtehtäviä, joissa käytetään, jaetaan, työstetään ja tuotetaan tietoa erilaisissa työtilanteissa ja työskennellään keskittyen, oppien ja ajatellen.

Tutustu aineistoihin Työelämätieto.fi:ssä

Organisatorinen ergonomia keskittyy organisaatiotason ratkaisuihin, jotka koskevat työprosesseja ja työyhteisötason järjestelyjä. Henkilömitoituksen, työn tauotuksen ja työajan suunnittelussa on kyse organisatorisesta ergonomiasta. Ratkaisuilla voidaan edistää palautumista, vähentää vuorotyön haittavaikutuksia ja luoda organisaatioon rakenteet ja prosessit, jotka tukevat työ- ja toimintakyvyn säilymistä. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Teppo Valtonen

Teppo Valtonen

kehittämispäällikkö
Sähköpostiosoite
teppo.valtonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2625
Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242