Hanke

Työterveyshuolto osana sote-järjestelmää

Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys työpaikkaan. Yhteys mahdollistaa oikea-aikaisen ja tarvittaessa tuetun työhön paluun sairausloman jälkeen. Se pienentää myös työpaikoille aiheutuvia kustannuksia. Nyt tutkimme miten työkyvyn tukitoimet ja yhteistyö toteutuvat sote-alan toimijoiden yhteistyössä. Selvitämme myös miten työterveyshuolto huomioidaan osana hyvinvointialueiden sote-palveluja.
Lääkäri kuuntelee potilasta vastaanotolla

Aikataulu

2/2023-1/2025

Tavoitteet

Työikäisen henkilön toiminta- ja työkykyyn liittyvät kustannukset muodostavat suurimman osan sairauden kustannuksista. Ne tulisikin huomioida, kun sairauden kokonaiskustannuksia arvioidaan. Toiminta- ja työkykyyn liittyviä kustannuksia syntyy erityisesti henkilön sairauspoissaoloista ja työpanoksen menetyksestä ennen ja jälkeen toimenpiteen sekä mahdollisesta ennen aikaisesta eläköitymisestä. 

Koska kustannusten kokonaisuus ei koostu vain hoitotoimenpiteestä, kustannuksiin on pyrittävä vaikuttamaan paitsi sairaalahoitojakson jälkeen jo ennen hoitojaksoa, esim. työterveyshuollon koordinoimien tukitoimien avulla. 

Nyt selvitämme, miten

 • työterveyshuolto huomioidaan osana hyvinvointialueiden kokonaisuutta
 • työterveyshuolto integroituu osaksi hyvinvointialueen toimintaa
 • työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä tulisi kehittää.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus on monimenetelmällinen. 

 • Analysoimme Hilmo- ja Avohilmo-dataa, joita täydennetään Kelan ja ETK:n aineistoilla mm. sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja lääkekorvaus-tiedoilla. 
 • Keskitymme erityisesti merkittävästi työkyvyttömyyttä aiheuttaviin diagnooseihin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja osaan tuki- ja liikuntaelinsairauksista.
 • Lisäksi keräämme laadullista aineistoa hyvinvointialueiden toimijoiden ryhmähaastatteluilla.
 • Haemme vastausta kysymyksiin työterveyshuollon ja sote-alan toimijoiden integraatiosta tekemällä kaksi kirjallisuuskatsausta sekä haastattelututkimuksen hyvinvointialueiden työterveys- ja perusterveydenhuollon toimijoille.

Tulokset ja vaikuttavuus

Selvitämme työterveyshuollon tukitoimien ja ohjausmallin toimivuutta mm. kysymällä:

 • Millaisia työkyvyn tukitoimia työterveys- ja perusterveydenhuollossa on tehty ennen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa?  
 • Miten saamme työterveyshuollon toimet parhaiten tukemaan työssä käyvän henkilön työkykyä?  
 • Saako työssä käyvä potilas itselleen oikeat palvelut oikeasta paikasta ja oikeaan aikaan?  

Työterveyshuollon ja sote-alan toimijoiden integraatiossa olemme kiinnostuneita mm. näistä kysymyksistä:

 • Miten työikäisten palvelut rakentuvat hyvinvointialueella?
 • Miten työterveyshuolto tällä hetkellä huomioidaan sote-palvelujen kokonaisuudessa? 
 • Miten syvää yhteistyö on tällä hetkellä? 
 • Mitkä asiat tukevat integraatiota? Mitkä estävät sitä?

Tutustu myös

Työkyvyn tukitoimia hyödynnetään lisäksi Työterveyslaitoksen TYÖOTE-toimintamallissa, joka pyrkii parantamaan työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä sekä tehostamaan työntekijän työkyvyn tukea.

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257

Työryhmä

Yhteistyössä

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Rahoittajat

Kela