TYÖOTE tukee työkykyä ja lisää tuottavuutta

Yksittäisen sairauspoissaolopäivän keskimääräinen kustannus työnantajalle ja yhteiskunnalle on arviolta 420 euroa, joten sairauspoissaolojen lyhentämisessä piilee merkittävien kustannussäästöjen mahdollisuus.
-

Mikä on TYÖOTE-toimintamalli?

TYÖOTE-mallista saatujen kokemusten perusteella monet palaavat töihin nopeammin, kun työterveyshuolto ja julkinen terveydenhuolto tekevät tiivistä yhteistyötä. Myös työnantajalta vaaditaan aktiivista otetta ja valmiutta yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. Yksilöllisesti toteutetut työkyvyn tukitoimet lyhentävät tuntuvasti työntekijöiden sairauspoissaoloja – siitä hyötyvät aivan kaikki.

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Sairaalasta tai sote-keskuksesta kirjoitetaan työntekijälle aikaisempaa lyhyempi sairauspoissaolo, ja hänet ohjataan lähetteellä työterveyshuoltoon työkyvyn ja sairauspoissaolon jatkotarpeen arviointia varten.

Työterveyshuollon moniammatillinen tiimi, työntekijä ja työnantaja pohtivat yhdessä, millaista kuntoutusta tai työn muokkausta on tarpeen tehdä, jotta työhön paluu sujuisi esimerkiksi leikkauksen jälkeen mahdollisimman hyvin.  

Miten TYÖOTE-toimintamalli näkyy työpaikalla?

TYÖOTE-toimintamalliin liittyvä työkyvyn arviointi ja työkyvyn tuki ovat osa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Jotta toimintamallista on mahdollisimman paljon hyötyä, vaaditaan myös työnantajalta aktiivista otetta ja valmiutta tiiviiseen yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. Työntekijä ei välttämättä pysty tekemään työtä kokopäiväisesti heti sairauspoissaolon jälkeen, tai hänen työtään on tarpeen muokata hetkellisesti, jotta työnteko toipilasaikana onnistuu. Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä voidaan usein löytää yksilöllisiä ratkaisuja sairaudesta johtuvan poissaolon lyhentämiseksi.

Miten työnantaja hyötyy TYÖOTE-mallista?

  • Osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin 
  • Sijaistarve vähenee
  • Tuottavuus kasvaa
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyy

TYÖOTE-toimintamalli lisää tuottavuutta

On arvioitu, että yksittäisen sairauspoissaolopäivän keskimääräinen kustannus työnantajalle ja yhteiskunnalle on 420 euroa. TYÖOTE-toimintamallin avulla on pystytty lyhentämään ortopedisista leikkauksista johtuvia sairauspoissaoloja jopa kuukaudella. Kokemusten perusteella työntekijät palaavat töihin aiempaa nopeammin, kun sairaala tai sote-keskus tekee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, ja työpaikalla on valmiudet muokata työntekijän tehtäviä.

Kysy lisää omasta työterveyshuollostasi!

 

TYÖOTE-toimintamallia on rakennettu kaikilla hyvinvointialueilla, ja suuressa osassa maata malli on käytössä jo useissa potilasryhmissä. Toimintamallin käyttöönotto etenee vaiheittain, kunkin alueen erityispiirteet huomioiden. Jos haluat tietää lisää TYÖOTE-mallin mahdollisuuksista, ota yhteyttä työpaikkanne työterveyshuoltoa järjestävään tahoon.

TYÖOTE-mallin eteneminen Suomessa, kuva päivitetty 2024.

Kuva päivitetty huhtikuussa 2024.

Työterveyslaitoksen yhteyshenkilöt

Työterveyslaitos vastaa TYÖOTE-toimintamallin levittämisestä kaikille Suomen hyvinvointialueille.

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514