Hankkeen pilottivaiheessa (2019) kehitetään työkykyjohtamista kolmella alueella, minkä jälkeen hanke laajennetaan näiden lisäksi kahdelle alueelle (2020–2021). Aluksi hankkeessa selvitetään kolmen organisaation työkykyjohtamisen nykytila. Silloin etsitään vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Missä vaiheessa kukin organisaatio muutoksessa on?
 • Minkälaisia työkyvyn hallinnan malleja ja prosesseja heillä on käytössään?
 • Minkälaista tukea he hankkeen myötä tarvitsisivat?

Hankkeen tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä sekä sote-muutoksen johtamista. Hankkeen aikana sote-organisaatiot voivat uudistaa ja muokata jo olemassa olevia työkykyjohtamisen mallejaan ja hyviä käytäntöjään, niin että ne vastaisivat paremmin toimintaa uudessa ja muuttuvassa sote-toimintakentässä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeen edetessä edistävät tavoitteellisen työkykyjohtamisen mallien käyttöönottoa ja leviämistä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet:

 • Sote-organisaatiot omaksuvat työkykyjohtamisen osaksi strategista johtamista.
 • Strategiaan liitetyn työkykyjohtamisen myötä luodaan edellytykset, toimintatavat ja seurannan välineet henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi muutoksissa.

Hankkeen osatavoitteet:

 • Sote-organisaatioiden johto ja esimiehet ovat tietoisia työkykyjohtamisen merkityksestä ja hallitsevat työkykyjohtamisen keskeiset sisällöt ja toimenpiteet.
 • Sote-organisaatioissa esimiehet johtavat tiedolla henkilöstön työkykyä ja hyödyntävät suunnitellusti ennakoivia mittareita.
 • Sote-organisaatioissa on kuvattu työkykyjohtamisen prosessit, vastuut ja roolit sekä toiminnan koordinointi.
 • Työkykyjohtamisen parissa työskentelevät ammattilaiset tekevät keskenään yhteistyötä, verkostoituvat ja jakavat toisilleen hyviä käytäntöjä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Lähtökohtana on osallistava, asiakkaan tarpeet huomioiva lähestymistapa. Sote-organisaatioiden johto, esimiehet, työkykykoordinaattorit, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat ja muut työkykyjohtamisesta vastaavat henkilöt pyrkivät yhdessä kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan työkykyjohtamisen toimintamallin sekä hyviä käytäntöjä henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hankkeessa tuotetaan strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali, joka tukee organisaatioita työkykyjohtamisen käytäntöjen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä. Oppimateriaalissa on välineitä myös työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Hankkeen tuotoksia

Oppimateriaali

Strateginen työkykyjohtaminen -oppimateriaali. Maksuton oppimateriaali tukee sote-ammattilaisia organisaation työkykyjohtamisen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä.

Artikkeleita Työpiste-verkkolehdessä

Jaksava esihenkilö on työyhteisön paras tuki (Jyväskylän kaupungin henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö Sari Uotilan haastattelu, 28.9.2021)

Korona haastoi työkykyjohtamisen – viisi hyvää käytäntöä (Työterveyslaitoksen erikoistutkija Eija Haukan haastattelu, 16.6.2020)

Kymmenen kysymystä työn muokkauksesta (Haastattelussa vanhempi tutkija Nina Nevala ja erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitoksesta, 2.12.2019)

Meillä ”tuetaan työkykyä, ei työkyvyttömyyttä” (Haastattelussa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijä Seija Koskela ja työhyvinvointisuunnittelija Marja Mäkiniemi, 19.11.2019)

Työkykyjohtaja: ”Hyvinvoiva hoitaja jaksaa tehdä työtä sydämellä”  (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) palvelupäällikkö Anu Poikalan haastattelu, 21.5.2019)

Työkykyjohtaminen on välittämistä, eikä sitä voi ulkoistaa (Haastattelussa erikoistutkija Eija Haukka ja vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta, 1.12.2020)

Blogikirjoituksia

Miten tukea motivaatiota sote-alalla, kun raha on tiukassa? (Julia Anttilainen, Työterveyslaitoksen blogi 3.3.21)

Työterveysneuvottelu etänä? Panosta hyvään vuorovaikutukseen (Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitoksen blogi 27.8.20)

Välittämistä mutta ei terapiaa (Irmeli Pehkonen, Tie työelämään -sivusto 17.4.18)

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 2.1.2019–31.12.2022.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen toteuttajat

Työterveyslaitos on hankkeen päätoteuttaja. Yhteistyökumppanina on Keva. Osatoteuttajia ovat:

 • Siun Sote (Pohjois-Karjalan Sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä)
 • Essote (Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelut)
 • PHHyky (Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä)

Vuoden 2020 alusta hankkeessa aloittivat myös Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) sekä Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä).

Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa on osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi , johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (2019–2022).

Vertaisoppimispäivän (2.12.2019) webinaaritallenne

Vertaisoppimispäivän (18.9.2019) webinaaritallenne

Vertaisoppimispäivän (8.4.2019) webinaaritallenne