Hankkeen pilottivaiheessa (2019) kehitetään työkykyjohtamista kolmella alueella, minkä jälkeen hanke laajennetaan näiden lisäksi viidelle alueelle (2020–2021). Aluksi hankkeessa selvitetään kolmen organisaation työkykyjohtamisen nykytila. Silloin etsitään vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Missä vaiheessa kukin organisaatio muutoksessa on?
 • Minkälaisia työkyvyn hallinnan malleja ja prosesseja heillä on käytössään?
 • Minkälaista tukea he hankkeen myötä tarvitsisivat?

Hankkeen tarkoituksena on tukea työkykyjohtamisen mallien ja hyvien käytäntöjen kokoamista ja levittämistä sekä sote-muutoksen johtamista. Hankkeen aikana sote-organisaatiot voivat uudistaa ja muokata jo olemassa olevia työkykyjohtamisen mallejaan ja hyviä käytäntöjään, niin että ne vastaisivat paremmin toimintaa uudessa ja muuttuvassa sote-toimintakentässä. Verkostoituminen ja vertaistuki hankkeen edetessä edistävät tavoitteellisen työkykyjohtamisen mallien käyttöönottoa ja leviämistä.

Lähtökohtana on osallistava, asiakkaan tarpeet huomioiva lähestymistapa. Sote-organisaatioiden johto, esimiehet, työkykykoordinaattorit, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat ja muut työkykyjohtamisesta vastaavat henkilöt pyrkivät yhdessä kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan työkykyjohtamisen toimintamallin sekä hyviä käytäntöjä henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet:

 • Sote-organisaatiot omaksuvat työkykyjohtamisen osaksi strategista johtamista.
 • Strategiaan liitetyn työkykyjohtamisen myötä luodaan edellytykset, toimintatavat ja seurannan välineet henkilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi muutoksissa.

Hankkeen osatavoitteet:

 • Sote-organisaatioiden johto ja esimiehet ovat tietoisia työkykyjohtamisen merkityksestä ja hallitsevat työkykyjohtamisen keskeiset sisällöt ja toimenpiteet.
 • Sote-organisaatioissa esimiehet johtavat tiedolla henkilöstön työkykyä ja hyödyntävät suunnitellusti ennakoivia mittareita.
 • Sote-organisaatioissa on kuvattu työkykyjohtamisen prosessit, vastuut ja roolit sekä toiminnan koordinointi.
 • Työkykyjohtamisen parissa työskentelevät ammattilaiset tekevät keskenään yhteistyötä, verkostoituvat ja jakavat toisilleen hyviä käytäntöjä.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 2.1.2019–31.12.2021.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen toteuttajat

Työterveyslaitos on hankkeen päätoteuttaja. Yhteistyökumppanina on Keva. Osatoteuttajia ovat:

 • Siun Sote (Pohjois-Karjalan Sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä)
 • Essote (Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelut)
 • PHHyky (Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä)

Vuoden 2020 alusta hankkeessa aloittivat myös Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) sekä Soite (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä).

Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa on osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi , johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (2019–2021).

Teemawebinaarin 27.5.2021 tallenne

(Katseltavissa 10.6.2021 saakka)

Vertaisoppimispäivän (2.12.2019) webinaaritallenne

Vertaisoppimispäivän (18.9.2019) webinaaritallenne

Vertaisoppimispäivän (8.4.2019) webinaaritallenne

Aiheesta lisää

Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön

Työkyvyn tuen palvelupolku

Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa

Työkykyjohtaminen on välittämistä, eikä sitä voi ulkoistaa (Eija Haukan ja Irmeli Pehkosen haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)

Korona haastoi työkykyjohtamisen – viisi hyvää käytäntöä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Välittämistä mutta ei terapiaa (Irmeli Pehkosen blogikirjoitus, Tie työelämään -sivusto)

Työkykyjohtaja: ”Hyvinvoiva hoitaja jaksaa tehdä työtä sydämellä” (Palvelupäällikkö Anu Poikalan haastattelu, Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

”Meillä tuetaan työkykyä, ei työkyvyttömyyttä” (Juttu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Kymmenen kysymystä työn muokkauksesta (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)