OVA-ohjeet tukevat kemikaalien turvallista käyttöä

Onnettomuuden vaara aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet) sisältävät tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista, turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa. OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tietolähteeksi erityisesti pelastustoimelle, mutta ne ovat erinomainen tietolähde myös kemikaaleja käyttäville työpaikoille.
-
Henkilökuva Pasi Huuskonen
Pasi Huuskonen
erityisasiantuntija

Minkälaisia vaaroja työpaikalla käytössä oleviin kemikaaleihin liittyy? Miten työ voidaan tehdä turvallisesti? Miten tulee toimia mahdollisissa tapaturmatilanteissa?

Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä joudutaan pohtimaan, kun työssä käsitellään vaarallisia kemikaaleja. Työnantajan velvollisuutena on varmistaa, ettei työstä aiheudu vaara työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

– Kaikista työssä käytettävistä vaarallisista kemikaaleista tulee olla kemikaalitoimittajalta saatu käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote on ensisijainen tietolähde kemikaalien vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käsittelystä, selventää erityisasiantuntija Pasi Huuskonen Työterveyslaitoksesta ja jatkaa: 

– Myös muut luotettavat kemikaaliturvallisuustiedon lähteet, kuten OVA-ohjeet ja Kansainväliset kemikaalikortit, ovat erinomainen apu kemikaalien turvallisen käytön suunnitteluun.

Ohjeet laadittu yli sadalle Suomessa laajasti käytössä olevalle kemikaalille 

OVA-ohjeet sisältävä tietoa kemikaalien palo- ja räjähdysvaaroista, reaktiivisuudesta, terveys- ja ympäristövaaroista, turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi työpaikan lakisääteisessä kemikaaliriskien arvioinnissa, työn suunnittelussa, työntekijöiden perehdytyksessä ja tapaturmatilanteisiin varautumisessa.

Kansainvälisistä kemikaalikorteista sen sijaan löytyy keskeistä kemikaaliturvallisuustietoa pähkinänkuoressa yli 1700 kemikaalista.

– Kansainvälisten kemikaalikorttien hyvä puoli on se, että kortit on käännetty 14 kielelle. Tästä voi olla apua esimerkiksi vieraskielisen henkilöstön perehdytyksessä, toteaa Pasi Huuskonen.

Lisätiedot

  • erityisasiantuntija Pasi Huuskonen, Työterveyslaitos, 050 911 7416, pasi.huuskonen [at] ttl.fi (pasi[dot]huuskonen[at]ttl[dot]fi) 

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet (OVA-ohjeet)

  • Ohjeet on julkaistu uudella alustavalla entistä selkeämmässä muodossa. Uudistetut OVA-ohjeet: Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet - OVA-ohjeet (ttl.fi)
  • OVA-ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksessa yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!