Työkyvyn tuen palvelupolku auttaa työkyvyn ammattilaisia – maksuton koulutus luo yhteistä tietopohjaa ja työvälineitä

Työkyvyn tuen palvelupolku on tarkoitettu ammattilaisille, jotka edistävät työikäisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä. Verkkokoulutuksessa on tietoa työkyvyn tuen tavoitteista, palveluverkostosta, keinoista, rooleista ja vastuista. Materiaali soveltuu sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla toimiville.
Kuvituskuva
Nina Nevala
Nina Nevala
johtava asiantuntija

− Työkyvyn tuen palvelupolku on kokonaisnäkemys työkyvyn tuesta: miten tuemme asiakkaan työkykyä asiakaslähtöisesti, saumattomasti ja oikea-aikaisesti, kertoo kehittämispäällikkö Leini Sinervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Materiaalista löytyvät vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka ammattilaisena voi tunnistaa yhteisen asiakkaan?
  • Ohjaako ammattilaisten työtä asiakkaan tarpeet, tavoitteet vai molemmat?
  • Millainen työote ja millaiset keinot auttavat kohti tavoitteita?
  • Ketkä eri ammattilaiset voivat auttaa asiakasta?
  • Millaisissa verkostoissa työkyvyn tuen ammattilaiset toimivat?

Koulutuksessa käydään läpi palvelupolun osat: asiakasosallisuus, omahoitopalvelut, palvelutarpeen tunnistaminen, työkyvyn tuen tarpeen selvittäminen, tavoitteiden asettaminen, palveluiden ja toiminnan suunnittelu, palveluiden ja yhteistyön koordinointi, työkykyä tukevat keinot ja menetelmät sekä seuranta ja arviointi.

Ammattilaiset hyödyntävät verkostoja asiakkaan tueksi 

Työkyvyn tuen palveluverkosto koostuu eri alojen ammattilaisista. Ammattilaiset voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, työpaikoilla, työterveyshuollossa, työ- ja elinkeinopalveluissa, työllisyydenhoidon palveluissa, oppilaitoksissa, Kelassa, vakuutusalalla tai kuntoutuspalveluissa. 

Tavoitteena on, että eri palveluissa työskentelevät ammattilaiset tietävät, millainen yhteinen työote ja keinot tukevat asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Koulutus luo yhteneväistä tietopohjaa ja työvälineitä ja helpottaa sitä kautta ammattilaisten työtä.

− Hyvästä yhteistyöstä hyötyy ennen kaikkea asiakas. Hyötyjä koituu myös yhteiskunnalle: työllistyminen ja työssä jatkaminen nostaa työllisyysastetta ja laskee työkyvyttömyysmenoja, toteaa johtava asiantuntija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta. 

Työkyvyn tuen palvelupolku -koulutuksen tausta

Maksuton koulutus koostuu lyhyistä asiantuntijateksteistä, videoista, podcasteista sekä oppimistehtävistä. Verkkokoulutuksessa on yhdeksän osiota, joita voi opiskella omaan tahtiin. Kunkin osion opiskelu kestää noin 20–40 minuuttia.

Työkyvyn tuen palvelupolku tuotettiin alun perin osana hallituksen (2015–2019) kärkihanketta “Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)”. Koulutus oli saatavilla Tie työelämään -verkkopalvelussa. Sisällön tuottivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Kuntoutussäätiön ja OTE-hankkeiden asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö on päivitetty uusimmalla tutkimustiedolla ja lainsäädännöllä osana Työkykyohjelmaa (2019–2023). Päivityksestä vastasivat Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat.

Tutustu päivitettyyn koulutukseen: Työkyvyn tuen palvelupolku 

Muita maksuttomia työkyvyn tukeen liittyviä koulutuksia:
Työkyvyn tuki -koulutus 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus 

Lisätietoja 

  • Nina Nevala, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, nina.nevala [at] ttl.fi, puh. 040 734 4166
  • Leini Sinervo, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, leini.sinervo [at] thl.fi, puh. 029 524 7609
     

Jaa sisältö somessa!