Keskeytykset

Keskeytyksillä tarkoitetaan tilanteita, jotka yllättäen katkaisevat työskentelemisen. Meneillään olevan työtehtävän hoitaminen voi keskeytyä ulkoisista syistä työtovereiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden taholta tai kun itselle tulee mieleen asia, joka saa keskeyttämään tämänhetkisen tehtävän ja siirtymään toiseen. Osa keskeytyksistä on tärkeitä työn kannalta, keskeytystilanteita voi kuitenkin hallita ja turhia keskeytyksiä kannattaa karsia.

Vinkkejä keskeytysten karsimiseksi

Keskeytykset ovat olennainen ja tärkeä osa nykyajan verkottunutta työtä, jossa työtä tehdään yhdessä ja jokaisella on oma roolinsa isojen tehtäväkokonaisuuksien hoitamisessa. Keskeytykset nousevat työssä ongelmiksi silloin, kun ne eivät ole hallinnassa vaan häiritsevät työtehtävien sujuvaa hoitamista. Ovatko keskeytykset teidän työpaikallanne osa työn arkea? Onko teillä tarvetta saada keskeytykset hallintaan? Onko työssänne tilanteita, joissa työ ei saisi keskeytyä? Joudutko joissakin tilanteissa itse keskeyttämään muiden työskentelyn tai oma työskentelysi keskeytyy huonolla hetkellä?

Miksi keskeytykset kannattaa saada kuriin?

Keskeytykset on tärkeää saada kuriin, koska tutkimukset osoittavat, että turhat keskeytykset heikentävät työn sujumista ja lisäävät aivokuormaa. Keskeytys vaatii huomion siirtämistä toiseen tehtävään ja muistin päivittämistä, kun palataan takaisin keskeytyneeseen tehtävään; tämä vie aikaa itse työskentelyltä. Ennakoimaton tehtävästä toiseen siirtyminen lisää aikapainetta työssä ja altistaa virheille ja kuormittumiselle. Tutkimusten mukaan suuri osa keskeytyneistä tehtävistä voi jäädä kokonaan hoitamatta kyseisen työpäivän aikana. Työtä ei kannata tehdä niin, että tehtävä keskeytyy jatkuvasti.

Lataa huoneentaulu avuksi keskeytysten kuriinlaittamiseen alla olevasta linkistä.