Tietotulva

Tietotulvasta ja infoähkystä puhutaan tilanteissa, joissa tehtäviä, asioita, viestejä tai muistettavaa on niin paljon, että tilannetta on vaikea hallita. Tiedon ja aineistojen määrä lisääntyy alati, mutta tarvittavaa tietoa voi olla vaikea löytää ja tieto voi olla epäselvää, puutteellista tai ristiriitaista

Vinkkejä tietotulvan hallitsemiseksi

Suuren viesti- ja tietomäärän aiheuttavat laaja kirjo tehtäväkokonaisuuksia, projekteja, hoidettavia asioita ja yhteistyötahoja. Tietoa ja muistamista edellyttävät myös lukuisat erilaiset tietotekniset työvälineet. Tietotulva näyttäytyy eri työtehtävissä ja eri työpaikoilla eri tavoin. Ongelmia syntyy silloin, kun tarpeellista ja hyödyllistä tietoa ja viestejä ei saada haravoitua tarpeettomien joukosta, muisti ylikuormittuu ja työtehtävien hoitaminen vaikeutuu. Onko teidän työpaikallanne käytössä useita viestintäkanavia, suuri sähköpostitulva ja paljon yhteisiä asioita? Onko tietoa hankala tuottaa tai käyttää? Meinaako tietotulvaan hukkua?

Miksi tietotulvaa kannattaa hallita?

Tietotulva on tärkeä taltuttaa, koska tutkimukset osoittavat, että tietotulva ja tiedonkulun puutteet ovat yhteydessä kuormittumiseen ja stressiin. Tietotulva voi näyttäytyä huomaamisen ja muistamisen virheinä, jotka altistavat läheltä piti -tilanteille ja työtapaturmille. Epäselvät ja ristiriitaiset ohjeet ja muut tietoon liittyvät epäselvyydet luovat työskentelyyn turhaa kitkaa, kun asioita joutuu tarkistamaan ja korjaamaan. Puutteelliset tiedot luovat väärän tilannekuvan ja näin vaikeuttavat ongelmien ratkaisemista ja vääristävät päätöksentekoa. Tällä voi olla suuriakin vaikutuksia organisaation toiminnalle. Työskentely ei ole järkevää tietotulvan ja tietoon liittyvien epäselvyyksien keskellä.

Lataa huoneentaulu avuksi tietotulvan hallintaan alla olevasta linkistä.