Häiriöt

Työhön liittyvillä häiriöillä tarkoitetaan erityisesti ääni- ja visuaalista hälyä. Työn tekemistä häiritsevät esimerkiksi puhehäly, melu ja äänihälytykset sekä ympäristössä liikkuvat ihmiset ja tietojärjestelmiin ponnahtavat kuvalliset hälytykset.

Vinkkejä häiriöiden hallintaan

Häiriöt ovat yleisiä nykytyössä ja ne liittyvät olennaisesti työn tekemiseen ja työn tavoitteiden saavuttamiseen: työssä tarvitaan muistutuksia ja hälytyksiä sekä puhetta ja liikkumista työtiloissa. Ongelmiksi ja häiriöiksi nämä tekijät tulevat silloin, kun ne eivät koske omaa työtämme tai kun niitä esiintyy niin paljon tai usein, että se häiritsee meneillään olevan työtehtävän hoitamista. Onko teidän työpaikallanne työskentelytiloissa paljon ääntä ja hälyä? Onko tehtäviin vaikea keskittyä? Häiritseekö yhdessä työskentely muita? Ovatko häiriöt hallinnassa? Onko työtiloja ja niiden käyttöä on tarve kehittää?

Miksi häiriöiden vähentäminen kannattaa

On tärkeää ottaa hyvät keinot käyttöön ja vähentää häiriöitä, koska tutkimukset osoittavat, että häiriöt vaikeuttavat työskentelyä ja lisäävät aivokuormaa. Puhehäly heikentää suoriutumista erityisesti sellaisissa tehtävissä, joissa vaaditaan kielellisiä toimintoja, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja keskusteluiden käyminen. Liikkuvat kohteet ja kuvallinen häly puolestaan vaikeuttavat erityisesti visuaalisten ja avaruudellisten tehtävien hoitamista, kuten asioiden sijaintien ja järjestyksen suunnittelua ja muistamista. Äänihälytykset ja näkökentän laidallakin tapahtuva liike puolestaan kaappaavat huomion pois omasta työtehtävästä.

Lataa huoneentaulu häiriöiden hillitsemiskeinoista alla olevasta linkistä.