1. Arvot ja ohjeet

Tässä osiossa kuvataan, kuinka arvot ja ohjeet ovat kaiken eettisen toiminnan pohja. Niitä tarvitaan ohjaamaan toimintaa sekä koko organisaation että työyksikön tasolla.
-

Ovatko organisaationne eettiset ohjeet kaikille tuttuja?

Koska viimeksi keskustelitte yhdessä organisaationne eettisistä ohjeista?

Organisaation arvot, eettiset ohjeet ja toimintamallit luovat edellytykset eettiselle ammattitoiminnalle. Eettiset ohjeet ja toimintaan liittyvät perusarvot kuvastuvat ammattieettisistä ohjeista.

Vanhustyön yksiköt voivat määritellä myös oman yksikön eettiset periaatteet, jotka perustuvat organisaation arvoihin ja ammattieettisiin ohjeisiin. Yksikön eettiset periaatteet antavat tällöin yhteisen päämäärän ja ohjeet siitä, kuinka toimia työssä. 

Katsokaa yhdessä video

Videon kesto on 2:05.

Tehtävä: Laatikaa omat eettiset periaatteenne

Mikäli yksikössänne ei ole vielä laadittu yksikön omia eettisiä periaatteita, ne kannattaa laatia.

Tarkastelkaa yhdessä organisaationne ja yksikkönne kohdalta:

  • Onko organisaatiossanne yhteisesti laaditut eettiset ohjeet?
  • Keskusteletteko yksikössänne siitä, mitä organisaation eettiset ohjeet tarkoittavat juuri teidän yksikössänne?
  • Onko yksikössänne laadittu yksikön eettiset periaatteet?

Organisaation arvojen, ammattieettisten ohjeiden ja yksikkönne arjen pohjalta käydyn keskustelun kautta voi tunnistaa juuri yksikkönne toimintaan liittyvät keskeiset periaatteet.

Periaatteiden määrittäminen yhdessä vie ne mukaan arjen työhön ja yhdessä määriteltyihin periaatteisiin on helpompi sitoutua.

Voitte tarkastella oman yksikkönne toimintaa esimerkiksi kuvassa esitettyjen periaatteiden avulla. Mitkä näistä ovat teille ne tärkeimmät ja mitä ne teillä tarkoittavat?

Periaatteita ovat ammattitaito, hyvinvointia edistävä ilmapiiri, ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, oikeus hyvään hoitoon, tasa-arvo, toivo, vastuullisuus, yhteistyö ja yhtisöllisyys

Voitte käyttää työskentelyssä apuna tulostettavaa työskentelypohjaa: 

  • Miten voin hyödyntää lukemaani työyksikössäni? 
  • Mitkä ovat keskeiset tästä osiosta oppimani asiat? 
  • Miten tässä ehdotetut vinkit sopivat yhteen työyksikkömme nykyisten käytänteiden kanssa?