3. Vastuullisuus

Tässä osiossa opit, miten koko työyhteisö voidaan valjastaa vastuulliseen toimintaan eettisten kysymysten edessä.
-

Onko työyksikössänne toimintaohjeet eettisten ristiriitatilanteiden käsittelyyn?

Onko työyksikössänne mahdollista keskustella eettisistä ristiriitatilanteista säännöllisesti?

Eettinen toiminta on koko työyhteisön vastuulla. Vastuullinen toiminta rakentuu kolmesta osatekijästä:

  • kyky tunnistaa eettisiä kysymyksiä
  • taito ratkaista eettisiä ongelmia
  • rohkeus ottaa puheeksi ja toimia eettisesti.

Esihenkilönä voit tukea yhteistä ymmärrystä siitä, että eettisen toiminnan kehittäminen on työyksikössä ihan jokaisen asia.

Kun työyksikössä keskustellaan ja käsitellään vaikeita tilanteita, kyky tunnistaa eettisiä kysymyksiä kehittyy. Kun niistä keskustellaan sovitulla tavalla ja säännöllisesti, rohkeus ja luottamus ottaa asioita puheeksi vahvistuu.

Katsokaa yhdessä video

Videon kesto on 2:16.

Tehtävä: Ottakaa käyttöön vastuullisen toiminnan abc

A:
Arvioimme säännöllisesti toimintamme eettisten periaatteiden toteutumista sekä annamme ja pyydämme palautetta tilanteista, joissa eettisten ristiriitojen ratkaisemisessa on kehittämistarpeita.
Jokainen voi arvioida myös omaa toimintaansa eettisesti haastavissa tilanteissa, joko yksin tai yhdessä työkaverin/esihenkilön kanssa.

B:
Työyksikössämme on laadittu ohjeet siihen, miten eettiset ristiriitatilanteet otetaan käsittelyyn.
Ohjeiden laatimisessa myös organisaation ylemmällä johdolla on vastuunsa. Keskustelkaa työyksikkönne ohjeista ristiriitatilanteiden käsittelyä varten: ovatko ne toimivat?

C:
Kun työyksikössämme tunnistetaan eettisiä ristiriitatilanteita, ne otetaan käsittelyyn.
Joskus voi tuntua helpommalta jättää asia sikseen. Jotta eettistä toimintaa voidaan kehittää, eettisiin ristiriitatilanteisiin tulee puuttua rohkeasti ja heti, kun ne on havaittu. Esihenkilöllä on erityinen vastuu paitsi itse toimia eettisten ohjeiden mukaisesti, mutta myös edellyttää sitä koko työyhteisöltä. Eettisesti haastavissa tilanteissa työkaverin avulla ja tuella on tärkeä merkitys. Tunnistamme eettisesti haastavien tilanteiden aiheuttamia tunteita ja uskallamme puhua niistä. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa työn vaatimukset ja resurssien riittävyys eivät vastaa toisiaan tai jossa asiakkaan hyvästä hoidosta on eriäviä näkemyksiä. Eettisten ristiriitojen läpikäyminen ja tunteiden käsittely on tärkeää 
– joka päivä, vaikka lyhyen hetken verran ennen työvuoron päättymistä: Miltä minusta tuntuu? Miltä työkaverista tuntuu? Yhdessä jaettu kuorma pienenee.

Tulosta muistutus työyksikkösi seinälle:  

  • Miten voin hyödyntää lukemaani työyksikössäni? 
  • Mitkä ovat keskeiset tästä osiosta oppimani asiat? 
  • Miten tässä ehdotetut vinkit sopivat yhteen työyksikkömme nykyisten käytänteiden kanssa?