2. Osaaminen

Tämä osio johdattelee sinut ymmärtämään eettistä osaamista ja sen merkitystä eettisen kuormituksen hallinnassa.
-

Onko eettisen kuormituksen hallinta osa vuosittaista kouluttautumissuunnitelmaanne?

Keskustellaanko työyksikkönne eettisistä periaatteista uusien työntekijöiden kanssa?

Eettistä osaamista tulee vahvistaa, jotta työyksikössänne on

 • valmiuksia tunnistaa eettisiä tilanteita
 • taitoa arvioida eettisiin tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä
 • kykyä tehdä valintoja eettisen päätöksentekoprosessin mukaisesti. 

Arvojen ja eettisten ohjeiden selkeys ei yksin takaa toiminnan eettisyyttä tai eettisen kuormituksen vähenemistä. Eettisten ohjeiden toteuttaminen edellyttää eettistä osaamista, jota voi opetella ja vahvistaa koko työuran ajan. Osaaminen kehittyy arjen tilanteissa mentoroinnin, vastuullisen johtamisen, kehittämismyönteisen ilmapiirin ja koulutuksen avulla.

Kaikkia eettisiä ristiriitoja ei ole mahdollista ratkaista, mutta eettinen osaaminen helpottaa näidenkin tilanteiden hallintaa. Ratkaisemattomat ristiriidat eivät välttämättä kuormita yhtä paljon, jos työntekijöillä on syvä ymmärrys ristiriidan taustoista. Esimerkiksi kollegan eriävää mielipidettä voi olla helpompi kunnioittaa, jos tietää millaisilla arvoilla tämä perustelee ratkaisuaan.

Tehtävä: Ottakaa eettinen näkökulma mukaan kaikkeen kehittämiseen

Osaaminen kehittyy arjen tilanteissa mentoroinnin, vastuullisen johtamisen, kehittämismyönteisen ilmapiirin ja koulutuksen avulla. Arvioikaa, miten eettinen toiminta ja eettisen kuormituksen hallinta ovat mukana yksikkönne eri kehitysprosesseissa.

 • Miten eettinen näkökulma on sisällytetty yksikkönne vuosittaiseen kouluttautumissuunnitelmaan?
 • Ovatko eettisyys ja eettisen kuormituksen hallinta sisältönä rekrytoinnissa ja perehdytyksessä?
  • Arvot ja periaatteet ovat esillä jo rekrytointi-ilmoituksessa.
  • Työhaastattelussa ja perehdytyksessä avataan työyksikkönne eettiset periaatteet, miten ratkotte eettisiä ongelmia ja miten tuette työssäjaksamista. 
  • Uudelta työntekijältä kysytään, mitä hänelle tarkoittaa hyvä hoiva, miten hän tukee kollegoita työssään ja millaista tukea itse toivoisi työyhteisöltä.
  • Uusille työntekijöille kerrotaan, keneltä voi kysyä neuvoja, kehen olla yhteydessä, jos jokin jää vaivaamaan, ja miten toimia, jos huomaa epäkohdan.
 • Miten eri ikäisten osaamista hyödynnetään yksikössänne?
 • Ovatko eettiset tilanteet sisältönä yksilö- ja ryhmäkehityskeskusteluissa?

  Niitä voi avata esimerkiksi näillä kysymyksillä:
  • Tuntuuko sinusta, että työyksikössämme kohdellaan vanhuksia tavalla, jolla toivoisit omia läheisiäsi kohdeltavan?
  • Oletko kohdannut tilanteita, jotka ovat tuntuneet arveluttavalta tai joissa et ole ollut varma, miten toimia? Millaisia ne tilanteet ovat olleet?
  • Onko sinua jäänyt vaivaamaan jokin tilanne vanhuksen, kollegan tai omaisen kanssa? Kertoisitko siitä lisää... Kuinka esihenkilönä olisin voinut tukea sinua sellaisessa tilanteessa paremmin?
  • Oletko ollut eettisesti vaikeassa tilanteessa, jonka ratkaisu tuntui oikealta ja josta jäi hyvä mieli? Mitä tilanteessa tapahtui?
  • Oletko mielestäsi pystynyt toimimaan arvojesi mukaisesti?
  • Kuinka voisimme toimia vielä paremmin arvojemme mukaisesti?
 • Miten voin hyödyntää lukemaani työyksikössäni? 
 • Mitkä ovat keskeiset tästä osiosta oppimani asiat? 
 • Miten tässä ehdotetut vinkit sopivat yhteen työyksikkömme nykyisten käytänteiden kanssa?