Johdatus työurajohtamiseen

Tämä materiaali johdattaa sinut työurajohtamisen lähestymistapaan. Osioissa 2–5 kuvataan työuran eri vaiheita sekä niihin liittyviä haasteita, voimavaroja ja työpaikan ratkaisuja. Jokaisen osion lopussa esitellään kyseiseen työuran vaiheeseen liittyvä Työterveyslaitoksen ryhmävalmennusmenetelmä, josta on poimittu yksi esimerkki menetelmän harjoituksista.

Lisäksi materiaalin lopussa on pohdintatehtäviä, joiden tavoitteena on käynnistää työpaikalla keskustelu siitä, miten henkilöstöä voi tukea työuran eri vaiheissa.
-

Kenelle?

Oppimateriaali on kohdennettu erityisesti henkilöstöalan ammattilaisille, työhyvinvoinnin kehittäjille ja kouluttajille sekä esihenkilöille.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky