6. Strateginen työurajohtaminen

Työurajohtamisella pyritään tukemaan koko organisaation henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia ja samalla myös koko organisaation tuottavaa ja tuloksellista toimintaa sen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Työurajohtaminen organisaation eri tasoilla

Organisaation toimintaan liittyvä strateginen tavoite toimii raamina työurajohtamisen keinovalikoimalle. Työurajohtamista voidaan toteuttaa ottamalla päivittäisissä johtamiskäytännöissä huomioon työntekijöiden työuran vaiheisiin liittyvät yksilölliset erityispiirteet, tarpeet ja motivaation lähteet sekä tukemalla työntekijöiden omaa aktiivisuutta, mm. osana lähiesihenkilötyötä tai työterveysyhteistyön kautta. 

Kuvio: Työurajohtamisen toteuttaminen organisaation eri tasoilla.

Kuva 5. Työurajohtamisen toteuttaminen organisaation eri tasoilla.

Videossa kerrotaan, millaista työurajohtaminen on Roclalla:

Työelämä muuttuu – ihmisen selviytymistä voidaan tukea

Työurajohtaminen antaa välineitä työntekijöiden tukemiseksi muuttuvassa työelämässä. Kun ympäristö muuttuu voimakkaasti, yksilön omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja tukemalla voidaan vaikuttaa siihen, että työkyky säilyy.

Työelämän muutosten vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin voidaan kuvata esimerkiksi kuvassa 6 esitettynä ketjuna, jossa megatrendit heijastuvat yksilön työympäristöön ja elämään ja lopulta työkykyyn ja hyvinvointiin. Yksilöllistä selviytymistä tukemalla voidaan vaikuttaa myönteisesti työvoiman työ- ja toimintakykyyn muutoksista huolimatta.

Kuvio: Työelämän muutokset, työurasiirtymät ja niiden vaikutukset työhön ja terveyteen

Kuva 6. Työelämän muutokset, työurasiirtymät ja niiden vaikutukset työhön ja terveyteen (ks. Toppinen-Tanner & Vuori, 2018).

Pohdintatehtäviä yhteiseen keskusteluun

Yhteisen pohdinnan tavoitteena on, että työpaikalla oivalletaan, että työyhteisöt ovat monimuotoisia ja ihmisillä on erilaisia vaiheita ja tilanteita työuransa aikana. Tarkoituksena on herätellä esihenkilöitä ja henkilöstön kehittäjiä keskustelemaan avoimesti siitä, miten omalla työpaikalla erilaisia työuran vaiheita ja tilanteita voitaisiin tukea.

Pohdintatehtäviä voidaan toteuttaa esim. osana esihenkilökoulutusta tai HR:n tiimipalaveria, ja ne voidaan suorittaa joko yksilöpohdintana tai pienryhmäkeskusteluina.

  1. Miten eri työuran vaiheita ja niihin liittyviä yksilöllisiä tarpeita huomioidaan työpaikallamme?
  2. Mikä työuran vaihe tai tilanne työpaikallamme erityisesti korostuu tällä hetkellä? Mitä käytäntöjä meillä on käytössä? Miten niitä voisi kehittää?
  3. Miten huomioimme yksilölliset tarpeet ja tavoitteet (päivittäisessä) esihenkilötyössä ja johtamisessa? Mistä saamme tietoa näistä?

     

Lisätietoa

Lisätietoja Työterveyslaitoksen työurajohtamisen palveluista saat verkkosivuiltamme.

Voit myös ottaa yhteyttä:

Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070
Salla Toppinen-Tanner

Salla Toppinen-Tanner

johtaja
Sähköpostiosoite
salla.toppinen-tanner [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2441

Työurajohtaminen on Työterveyslaitoksen kehittämä viitekehys. Tämä Työterveyslaitoksen tuottama materiaali on toteutettu yhteistyössä Työkaari kantaa -hankkeen ja Työeläkeyhtiö Elon kanssa. Työkaari kantaa -hankkeen toteuttajia ovat Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.