3. Työyhteisö ja sisäilma

Osiossa käydään läpi toimintatapoja työyhteisön tukemiseksi, kun työpaikalla on todettu sisäilmaan liittyviä haasteita. Osioon tutustuttuasi ymmärrät eri rooleja ja kokemuksia sisäilmakysymyksissä. Tunnet esihenkilön ja työntekijän hyvät, työyhteisöä tukevat toimintatavat. Tutustut yhteen tosielämän sisäilmatapaukseen.

Mistä tunnistat toimivan työyhteisön?

Toimivassa työyhteisössä vuorovaikutus on luontevaa ja työ sujuu. Työyhteisön toimivuutta kannattaa ylläpitää ja tukea, koska se mm. parantaa työn tuloksellisuutta ja helpottaa työyhteisön selviytymistä haastavissa tilanteissa. Työyhteisön toimivuudella on myös lukuisia suotuisia vaikutuksia terveyteen.
Toimivassa työyhteisössä:

 • on yhteinen päämäärä ja selkeä työn- ja vastuunjako
 • on sovittu yhteiset toimintatavat
 • päätöksenteko on läpinäkyvää
 • esihenkilötyö on oikeudenmukaista
 • luotetaan ja ollaan avoimia
 • annetaan myönteistä palautetta
 • voi puhua ongelmistakin
 • ristiriidat ratkaistaan.

Sisäilmaan liittyvissä tilanteissa työyhteisön jaksaminen ja ihmissuhteet voivat joutua koetukselle. Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden tasapainosta huolehtiminen sekä työyhteisön ja työpaikan arjen toimivuuden tukeminen ennaltaehkäisevät ongelmatilanteita työyhteisössä.

1. Sisäilma koskettaa meitä kaikkia

Toimiva työympäristö ja hyvä sisäilma tukevat viihtyvyyttä, terveyttä ja työn tuottavuutta. Muutokset työympäristössä tai sisäilman laadussa voivat heijastua myös työyhteisöön ja sen toimivuuteen.

Sisäilmaan liittyvissä ongelmatilanteissa on oireita kokevien lisäksi aina mukana myös kokonaiset työyhteisöt ja näiden esihenkilöt. Useilla työpaikoilla on myös muita tilan käyttäjiä (esim. oppilaat ja heidän perheensä), joihin sisäilmatilanne voi vaikuttaa.

Alla olevasta esityksestä voit lukea sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutuksista työyhteisöön.

 

 

Tilankäyttäjän, työnantajan ja kiinteistönomistajan huolenaiheet ovat erilaisia. Klikkaa eri rooleja ja tutki eri näkökulmia.

 

2. Esihenkilönä ja työntekijänä sisäilmaan liittyvässä ongelmatilanteessa

3. Sisäilmaan liittyvä viestintä on vuorovaikutusta ja keskustelua

Terveyttä koskevat asiat ovat ihmisille luonnollisesti tärkeitä ja siksi ne herättävät tunteita ja huolta. Ongelmatilanteissa huoli voi syntyä myös työpaikasta tai työn jatkosta. Ihmisten käsitykset voivat olla erilaisia esimerkiksi sisäilmatilanteen terveysvaikutuksista: yhden mielestä vähäpätöiseltä tuntuva terveysriski voi tuntua toisesta suurelta. Yhteinen keskustelu on tärkeää. Keskustelun avulla voidaan oikaista väärinkäsityksiä, välittää oikeaa tietoa ja muodostaa yhteistä ymmärrystä tilanteesta. Avoimessa vuorovaikutuksessa voidaan keskustella myös tilanteen herättämistä tunteista, mikä tukee selviytymistä tilanteessa. Dialogissa voi kuulla ja tulla itse kuulluksi.

Sisäilmaan liittyvä vuorovaikutteinen viestintä on avainasemassa luottamuksen rakentamisessa sisäilma-asiaa hoitavien ihmisten ja tilan käyttäjien välillä ja näin ollen myös sisäilmaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Viestintä sisäilma-asioissa on haastavaa, mutta sitä voi oppia ja siinä voi kehittyä!

Työyhteisön selviytymistä tukevia kysymyksiä esihenkilölle ja työntekijälle

Keskustelua sisäilmaan liittyvästä tilanteesta voi työpaikalla käydä esim. alla olevien kysymysten avulla.

 • Miten sisäilmaan liittyvä tilanne on näkynyt meillä? Esim. arjen muutoksina, erilaisina kokemuksina ja tunteina, ilmapiirissä?
 • Mikä auttaa meitä selviytymään? Millaisia henkilökohtaisia keinoja voi käyttää, entä mitä voimme tehdä yhdessä?
 • Mitä voimme itse tehdä tilanteesta huolimatta? Mihin voimme vaikuttaa, entä mihin emme voi vaikuttaa?
 • Mistä meillä tällä hetkellä löytyy työn ilo?
 • Mitä toivomme jatkossa (ja keneltä)? Esim. terveisiä sisäilmaryhmään, toiveita työkavereille?
 • Mitä vielä olisi tärkeää käsitellä sisäilmatilanteen suhteen? Entä mitä muuta tärkeää tulisi käsitellä?

Keksi itse lisää hyviä kysymyksiä!

Näin onnistuimme koulun korjauskohteessa

Kuuntele alta arkkitehdin kuvaus koulurakennuksen sisäilmaongelman korjauksesta ja työyhteisön mukaan ottamisesta (5 min.).