Lisätietoa

Etätyö ja työkyky -hankkeen julkaisuja

Julkaisut

  • Ruohomäki, V., Tuomivaara, S., Mattila-Holappa, P., Monni T-M, Perttula, P., Alanko, T. & Toppinen-Tanner, S. (2020) Etätyö koronaepidemian hallitsemisessa sekä vaikutukset työhyvinvointiin ja töiden sujumiseen. Psykologia 55(05), 388-395.
  • Ruohomäki, V., Kaila-Kangas, L. & Vuorento, M. (2022) Benefits and risks of remote work and well-being of employees – findings from a Finnish company. Abstract in the 19th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP, Glasgow, UK. 12.-14.1.2022.
  • Vuorento, M. & Joensuu, M. (2022) Tulevaisuuden työ on monipaikkainen – Miten tuemme osatyökykyisiä työn murroksessa?  Kuntoutus 45(1), 55-59.
  • Vuorento, M. & Ruohomäki, V. (2022) Etätyö haastoi esihenkilöt työkyvyn johtamiseen. Työn Tuuli 1/2022. 
  • Kaila-Kangas,  Leena, Joensuu, Matti, Laitinen, Jaana & Tuomivaara, Seppo (2022): Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2022

Julkaisut ttl.fi:ssä

Työterveyslaitoksen Korona ja työ -sivusto