Yrittäjän työkirja hyvään elämään

Yrittäjän työkirja hyvään elämään johdattelee pohtimaan hyvään elämään ja yrittäjyyteen kuuluvia asioita ja sitä, miten ne näkyvät arjessa. Työkirja auttaa vahvistamaan voimavaroja ja parantamaan hyvinvointia sekä tarkastelemaan yrityksen toimintaa.
-
Logot

Tervetuloa

Yrittäjän työkirja hyvään elämään on kartta sinulle, yrittäjä. Työkirja on apunasi kohti hyvää elämää. Voit suunnistaa kohti niitä osa-alueita, joissa tarvitset vahvistusta hyvinvointisi polulla.

Työkirjan teemoissa on huomioitu yrittäjän elämän kokonaisvaltaisuus. Yrityksen menestyksen takana on hyvinvoiva yrittäjä.

Tämän verkkomateriaalin rinnalle on tuotettu Yrittäjän työkirja hyvään elämään -julkaisu.

Aloita työkirjan teemoihin tutustuminen katsomalla video, jossa yrittäjä kertoo omista voimavaran lähteistään. Videon kesto 01:57.

Kenelle työkirja on tarkoitettu?

Työkirjan tietoiskut ja tehtävät ovat suunnattu sinulle, yrittäjä. Työkirjan tehtävät auttavat hahmottamaan nykytilanteesi ja ottamaan konkreettisia askeleita niissä asioissa, jotka lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.

Työkirjaan voit syventyä yksin, läheisten tai vaikkapa yrittäjäkollegan kanssa. Työkirjaa voivat hyödyntää myös yrittäjien parissa työskentelevät osana yrittäjien kanssa tehtävää hyvinvoinnin matkaa.

Työkirjan tausta

Työkirjan sisältö on muodostunut Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (Mytty)-hankkeen (2020–2022) yksilö- ja ryhmätapaamisten pohjalta.  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Hankkeessa tuettiin yrittäjien itsensä johtamisen taitoja kuten ajankäytön hallintaa, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, stressinhallintaa ja palautumista. Näiden lisäksi yrittäjää autettiin tunnistamaan oma ydinosaamisensa ja osaamistarpeensa sekä yrityksensä tuottavimmat liiketoiminnot.

Työkirjan ovat laatineet Työterveyslaitokselta Heli Hannonen, Kirsi Luokkala, Satu Mänttäri ja Anu Perälä sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskuksen Eeva Leinonen ja Mirja Väänänen. Asiantuntija-apua ja näkemyksiä olemme saaneet Mieli ry:n Kirsi Nurmiselta. 

Olemme erittäin kiitollisia Mytty-hankkeessa mukana olleille yrittäjille, jotka ovat tuoneet äänensä, kokemuksensa ja oppinsa muille yrittäjille jaettavaksi tämän työkirjan myötä.

Asiantuntijamme

Työterveyslaitos: Heli Hannonen, Kirsi Luokkala, Satu Mänttäri ja Anu Perälä ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE: Eeva Leinonen ja Mirja Väänänen.

TTL:n ja KSI:n logot

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky