Muutospolulla kohti mielen hyvinvointia

Ihmisen hyvinvointi rakentuu fyysisestä, sosiaalisesta ja psyykkisestä eli mielen hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin osa-alueet ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.
Mielen hyvinvointi on osa hyvää elämää. Yrittäjät kuvaavat, että hyvään elämään kuuluvat hyvät ihmissuhteet (perhe, läheiset, ystävät), terveys, terveelliset elintavat (uni, liikunta, ravitsemus), mielekäs vapaa-aika, harrastukset, työ ja taloudellinen tasapaino.

Kun näistä asioista pitää huolta, samalla tulee pitäneeksi huolta myös mielen hyvinvoinnista. Kun mieli voi hyvin, elämme tasapainoista elämää ja kykenemme toteuttaman omia päämääriämme, myös yritystoiminnassa. Mielen hyvinvointi näkyy itsensä ja toisten ihmisten arvostuksena, taitona olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa sekä selviytymiskykynä elämään kuuluvien normaalien haasteiden edessä.

Mieltäkin voi huoltaa

Mielen hyvinvointia, aivan kuten muutakin terveyttä ja hyvinvointia, täytyy vaalia. Mielen hyvinvointia vahvistamme vähentämällä riskitekijöitä ja lisäämällä suojatekijöitä.  Näihin voimme vaikuttaa arjen valinnoilla.

Elämässä kohtaamme erilaisia asioita, jotka kuormittavat mieltä. Mikäli meillä on paljon voimavaroja ja positiivista mielenterveyttä, pystymme kantamaan isojakin vastoinkäymisiä. Mielen suojatekijät toimivat ikään kuin puskurina tilanteissa, joissa mielen hyvinvointia koetellaan. Mielen työkalupakissa on hyvä olla useampi suojatekijä, jotka auttavat meitä selviytymään mielen karikoista.

Mielenterveydellä tarkoitetaan paljon muutakin kuin mielenterveyden ongelmia tai niiden puuttumista. Maailman terveysjärjestön WHO:n (2014) mukaan se on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen

  • saa kykynsä käyttöönsä
  • selviytyy elämään kuuluvien haasteiden kanssa
  • kykenee työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan

Muutos etenee vaiheittain

Nyt kun olet miettimässä, miten voit lisätä hyvinvointiasi, on hyvä huomata, että tottumusten ja tapojen muutoksen tekoon liittyy eri vaiheita. Muutoksen tekemistä auttaa se, että tunnistat, missä vaiheessa olet. 

Ihan aluksi muutostarvetta ei välttämättä huomaa olevan ollenkaan, mutta harkinnan jälkeen mieli muuttuu ja muutos etenee vaiheittain valmistautumisesta varsinaiseen toimintaan ja muutoksen ylläpitämiseen. 

Tutustu muutoksen eri vaiheisiin. Lisätietoa muutosvaiheesta löydät painamalla + -merkkiä.

Pohdittavaksi-ikoni

Miten sinä haluat parantaa mielesi hyvinvointia? Missä muutosvaiheessa olet? 

  • en harkitse 
  • harkitsen  
  • valmistaudun  
  • toimin  
  • ylläpidän  
  • muutos on pysyvä