Lue lisää

Yrittäjän työkirja hyvään elämään -verkkomateriaaliin on koottu eri näkökulmia ja keinoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi, erityisesti voimavarojen vahvistamiseksi. Tätä verkkomateriaalia täydentää Yrittäjän työkirja hyvään elämään -julkaisu, jonka voit ladata ja tulostaa itsellesi. (LINKKI).
Näiden lisäksi olemme koonneet tälle sivulle linkkejä lisätiedon lähteille.
Sisällysluettelo

Työterveyslaitoksen oppaita, suosituksia ja vinkkejä yrittäjän hyvinvoinnin tueksi

Yrittäjä, huolehdi itsestäsi | Työterveyslaitos (ttl.fi)

pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf

Yrittäjän työkyky - menestyvän yrityksen kivijalka by Työterveyslaitos - Issuu

Työ, muu elämä ja ajanhallinta. Opas yrittäjille https://www.ttl.fi/file-download/download/public/1162.

Mars_matkalle_suositukset_yrittajille_NETTI_0.pdf

Liikunnan ja liikkumisen yhteydet terveyteen ja työkykyyn. Työterveyslaitos.

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/liike-ja-mieli/liikunnan-ja-liikkumisen-yhteydet-terveyteen-ja-tyokykyyn

Pötki pitkälle – Keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan sosiaali- ja terveysalan yrittäjille ja työntekijöille | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Yrittäjänaisen kasvukirja. 2019_yrittajanaisen_kasvukirja.pdf (theseus.fi)

 

Tutustu myös näihin sivustoihin, jotka tukevat yrittäjyyttä ja yrittäjän hyvinvointia

Oiva - Harjoituksia mielen ja kehon hyvinvointiin (oivamieli.fi)

Yrittäjän hyvinvointityö. Mieli ry.Yrittäjän hyvinvointityö - MIELI ry

ja Harjoitukset - MIELI ry

Tee tulevaisuus. Pk-yritysen ennakointiopas. tee_tulevaisuus_pk-yrittajan_ennakointiopascbb1.pdf (luovasuomi.fi)

 

Blogitekstejä työkirjan teemoista (vai rajataanko? Pelkkiä Mytty-hankkeen blogitekstejä?)

Kurkistus mikroyrityksen avainresurssin – yrittäjän – hyvinvointiin | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Näillä keinoilla pienyrittäjät taklaavat työkuormitustaan.  Blogi: https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/nailla-keinoilla-pienyrittajat-taklaavat-tyokuormitustaan.

Yrittäjän työtä ja tunteita | Työterveyslaitos (ttl.fi)

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/yrittaja-harjoittele-verkostoitumisen-taitoa

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" – visuaalisuuden hyödyntäminen ennakointityössä. Blogi:  https://www.oulu.fi/blogs/node/213853 

 

Myyntikulttuuria rakentamassa. Blogi: https://www.oulu.fi/blogs/node/213661