Yritys menestykseen

Kirkastamalla yrityksesi perusajatuksen, ennakoimalla muutoksia ja hyödyntämällä verkostoja, luot hyvän pohjan yrityksesi menestykselle. Näin myös lisäät omaa mielenrauhaasi yrittäjänä.

Kirkasta yrityksesi perusajatus

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen olemassaolon tarkoituksen, tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen. Liiketoimintasuunnitelmaa ja sen osia kannattaa päivittää yrityksen toiminnan edetessä ja kehittyessä. Onko sinun yrityksesi olemassaolon tarkoitus kirkastunut matkan varrella? Oletko pohtinut, miksi yrityksesi on olemassa ja millaista lisäarvoa se tuottaa asiakkaillesi? Miksi asiakkaan kannattaisi ostaa juuri sinun yritykseltäsi? Myös esimerkiksi tuote- tai palvelutarjontaa kannattaa miettiä säännöllisesti aina uudelleen; mitä tuotteita tai palveluita tarjoat ja kenelle?

Mitä tarkemmin pystyt kertomaan, kenelle tuotteita tarjoat, sitä paremmin pystyt kohdentamaan viestintää, mainontaa ja myyntiä. Kun olet määritellyt mielenkiintoiset asiakkaat tai asiakasryhmät, on seuraava askel mennä mahdollisimman syvälle asiakkaan maailmaan. Miksi asiakas tarvitsee tuotettasi tai palveluasi? Mitä asiakkaan ongelmia se ratkaisee tai mitä uusia mahdollisuuksia se asiakkaalle avaa? Mitä asiakas haluaa välttää tai mitä saavuttaa? Voit kuvitella asiakkaan toimintaympäristön kaikilla aisteilla; mitä asiakas näkee, kuulee, tuntee, haistaa, maistaa, ja miten tuotteesi näihin voi liittyä.

Brändi

Brändi voi kuulostaa hankalalta sanalta, mutta se on itse asiassa joukko yksinkertaisia yrittäjän kotitehtäviä, jotka kannattaa tehdä heti yritystoiminnan alkuvaiheissa, sillä ne helpottavat ja selkeyttävät kaikkea viestintää ja toimintaa. Brändi tarkoittaa mielikuvaa, joka asiakkailla (ja suurella yleisöllä) yrityksestä on. Mieti esimerkiksi Marimekkoa. Sen brändi on sekä logo, tuotteet, elämäntapa, tyyli jne., iso ja merkittävä asia, joka rakennetaan ajan kanssa. Brändin kirkastaminen lähtee kuitenkin liikkeelle yksinkertaisista asioista:

Kun nämä yksinkertaiset pohdinnat on käyty yrityksen sisällä, on helpompi ohjata kaikkea toimintaa näiden periaatteiden pohjalta. Jopa niin, että on helppoa valita aina sopivat ja samat tai samantyyliset sanat viestintään ja markkinointiin.

Mikäli olet mikroyrittäjä, sinun on myös mietittävä, haluatko brändissä korostaa yrityksesi

 1. tuotetta
 2. sinua henkilönä eli yrittäjää vai
 3. yritystä. 

Eli esimerkiksi kauneushoitolan tapauksessa vaihtoehtoina voisivat olla ainutlaatuiset luomutuotteet (1), joita ei saa muualta ja joiden hyöty asiakkaalle on kilpailijoiden nähden ylivoimaine, yrittäjä itse (2), joka henkilökohtaisilla verkostoillaan ja osaamisellaan on toiminnan ydin ja valovoima tai kansallisesti toimiva kauneushoitolaketju (3), jonka toiminta on tunnettua kaikissa isoissa kaupungeissa. Kannattaa siis miettiä, minkä korostaminen tuo eniten etua yritykselle.

Myynti on teema, johon liittyy helposti rajoittavia asenteita ja sisäistä puhetta. Kuinka monesti olet esimerkiksi jättänyt soittamatta asiakkaalle, koska sitä tätä tai tuota…? Ajatuksesi voi olla ”En juuri nyt viitsi soittaa, kun heillä on varmaan vielä ihan sama tilanne päällä”, ja tosiasiassa asiakas voi olla tilanteessa, että hän odottaa soittoasi muuttuneiden tilanteiden johdosta. Kun toimimme, osin huomaamattammekin, rajoittavien asenteiden johdattelemana, jää moni tilaisuus käyttämättä. Rajoittava asenne siis rajoittaa myös toimintamahdollisuuksia ja lopputulemia.

Sen sijaan mahdollistava asenne avaa meille uusia toimintamahdollisuuksia ja lopputulemia. Esimerkiksi myynti ei ole tyrkyttämistä vaan huolellista työtä, jossa voit auttaa asiakasta valitsemaan itsellensä hyvän ratkaisun ja onnistumaan. Mahdollistava asenne antaa sinulle mahdollisuuden toimia koko potentiaaliasi hyödyntäen.

Kaikissa tilanteissa sinun on mahdollista tarkastella omaa ajatusmaailmaasi, ja miettiä miten voisit kääntää tämän tilanteen ja asenteen positiiviseksi ja sinulle edulliseksi. Tärkein askel on oman sisäisen äänesi kuuleminen ja mahdollisen rajoittavan asenteen huomaaminen.

Pohdittavaksi-ikoni

 

Kun olet saanut käsityksen omasta asenteestasi, niin ryhdy tarkastelemaan, onko se todella sen mukainen, miten haluat toimia. Kysy silloin itseltäsi, millaisia ajatuksia asenteesi takana on? Ovatko ne totta ja haluatko niiden olevan osa tulevaisuuttasi? Miten voisit kääntää ajatuksen positiiviseksi ja mahdollistavaksi?

Asiakkaat

Asiakkaat voi laittaa järjestykseen sen mukaan, miten tärkeä asiakas on ollut historiassa ja toisaalta miten tärkeäksi koet asiakkaan tulevaisuudessa. Jaottelu kannattaa, koska siten voit paremmin suunnata myyntiä ja markkinointia sinne missä se tuottaa. Tässä asiakkaiden arvottamisessa asiakkaat jaotellaan siis neljään ryhmään:

Pohdittavaksi-ikoni

Tee pohdintasi avuksi nelikenttä ja vie tämän jälkeen asiakkaat siihen seuraavien kriteerien mukaisesti. Tee jaottelu ensin taloudellisten kriteerien pohjalta. Mikä on merkittävän raja (esimerkiksi tietty liikevaihto/asiakas). Käy tämän jälkeen nelikenttä läpi myös laadullisten kriteerien näkökulmalta: esimerkiksi joku asiakas voi olla mielekkäämpi tai tärkeämpi johtuen muista kuin taloudellisista syistä.

Asiakkaiden arvottamisen tuloksena saat asiakkaasi jaoteltuna neljään ryhmään: avainasiakkaat, perusasiakkaat, kasvuasiakkaat ja pienasiakkaat. Kun olet tyytyväinen asiakkaiden arvottamisen jaotteluusi, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Asiakkaiden arvottamisen tavoitteena on nimittäin se, että voit tehokkaammin suunnata myynti- ja markkinointiviestintääsi sekä muita aktiviteetteja.

Avainasiakkaat ovat niitä, joiden kanssa on hyvä pyrkiä pitämään läheistä vuorovaikutusta. Vastaavasti pienasiakkaat ovat se ryhmä, jolle ei välttämättä kannata lähettää parasta joulutervehdyksenä kinkkua vaan esimerkiksi sähköinen joulukortti. Paitsi jos yrityksessä haluatte kääntää myös pienasiakkaat merkittäviksi asiakkuuksiksi. Ei siis ole olemassa mitään yhtä sääntöä, miten eri ryhmien kanssa toimia, vaan on tärkeää ihan realistisesti ja oman yrityksen strategian kannalta miettiä, kuinka hyvin haluatte palvella eri ryhmiä, mihin ryhmään haluatte panostaa ja miksi? Miten hoidatte tällä hetkellä eri ryhmän asiakkaita ja miten haluat toimia jatkossa?

Suunnittelu ja ennakointi tehostaa some-toimintaasi

Yrityksen some-toiminnot voivat tuntua aikaa vievältä, ylimääräiseltä ja toisinaan vähän vastenmieliseltäkin puuhalta. Suunnittelu ja ennakointi helpottavat työtä huomattavasti: tee kerralla pohjatyöt kuntoon ja ajasta julkaisusi pitkäksi ajaksi eteenpäin. Tässä tarkemmat askeleet:

Toimintaympäristön muutoksia ennakoimalla kilpailukykyä

Ennakoinnilla voidaan lisätä ymmärrystä tulevaisuuden erilaisista mahdollisista

kehityskuluista, parantaa ihmisten ja yhteiskuntien valmiutta tuleville muutoksille sekä vahvistaa uskoa tulevaisuuteen. Ennakointi yritystoiminnassa tekee työn rytmistä taloudellisempaa. Ennakointi ehkäisee vauhtisokeutta, auttaa pitämään aistit auki ja keskittymään olennaiseen.

Megatrendit ovat yksi tapa tarkastella ympärillämme tapahtuvia muutoksia. Ne tarkoittavat suuria rakenteellisia muutoksia, jotka määrittelevät tulevaisuuden maailman niiden kauaskantoisilla vaikutuksilla yrityksiin, yhteiskuntaan, talouteen, kulttuureihin ja henkilökohtaiseen elämään. Nykyhetken päätökset ja toimet vaikuttavat siihen, mihin suuntaan kehitys jatkuu: samaan kuin ennenkin, johonkin uuteen aiemmin

näkymättömissä olleeseen vai jäädäänkö jännitteiseen tilaan?

Sitra on linjannut viideksi merkittävämmäksi megatrendiksi v. 2021:

 • Ilmastonmuutos ja uusiutuva energia
 • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 • Teknologia sulautuu kaikkeen
 • Nopea kaupungistuminen
 • Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Sitran megatrendit minuutissa videolla saat nopean katsauksen megatrendeihin.

Linkki videoon: Megatrendit 2020 minuutissa

Pohdittavaksi: Mikä yllämainituista viidestä megatrendistä vaikuttaa sinun yrityksesi toimintaympäristön muutoksiin?

Tulevaisuuden muutosmatkalla

Istahda haaveilemaan, millaiselta oma ja yrityksesi toivottu tulevaisuus näyttäisi.  Laadi osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka vastaa arvojasi ja joka ennakoi toimintaympäristösi muutoksia. Miltä matka kohti valittuja visiota näyttää ja kuulostaa? Mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä, jota haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi?

Pohdittavaksi-ikoni

Ideoi ja kirjoita tarinaksi - Tulevaisuuden muutosmatkalla

 1. Tunnista liiketoimintasi kannalta tärkeät ydinosaamisesi. Esimerkiksi kirjanpitäjällä verotusasioiden osaaminen, fysioterapeutilla kinesioteippaus tms.
 2. Ennakoi tulevaa – mitkä tulevaisuuden megatrendit ovat mielestäsi yrityksesi kannalta merkittäviä? Miten toimintaympäristö muuttuu? Huomioi myös verkostosi ja yrityksen arvot.

Kartoita osaamisesi suhteessa tulevaan – mitä pitää vielä osata ja miten hankit osaamista? Valitse viisi tärkeintä ydinosaamistasi ja mieti, millä keinoin kasvatat osaamistasi ja vahvistat kilpailuetua, jotta pystyt vastaamaan tulevaisuuden muutostarpeisiin.

Voit tutustua lisää yrityksen ennakointiin ’Tee tulevaisuus! Pk-yrityksen ennakointiopas’ -julkaisusta. Se on erinomainen käsikirja arjen ennakointityöhön.

 

Verkostoista vahvuutta yritykselle ja yrittäjälle

Varsinkin mikroyrittäjien kannalta verkostoilla on keskeinen rooli tiedon välittymisessä, ideoiden vaihtamisessa, toisten tukemisessa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat kasvattaneet sosiaalisten verkostojen merkitystä entisestään. Usein vain toinen yrittäjä voi ymmärtää niitä haasteita, joita yrittäjä arjessa kohtaa. Merkityksellisten ihmisten ja yhteyksien tunteminen ja luottamuksellisten suhteiden luominen korostuukin entisestään myös yrityksen menestyksen ja kasvun kannalta. Erilaiset verkostot voivat näin auttaa liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa. Kokemusten mukaan yrittäjien vertaisverkostoissa välittyvä kokemustieto ja erilaiset tavat ratkaista käytännön kysymyksiä toimivat erinomaisena resurssin lähteenä. Jopa eri toimialoilta tulevat yrittäjät voivat hyödyntää vuorovaikutteisia verkostoja oppimaan uusia asioita toisilta.

Yhden selkeän verkoston muodostavat ne yrittäjät ja toimijat, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Pidemmän aikaa yrittäjänä toimineiden verkostot ovat usein laajoja ja vahvoja ja yhteydenpito säännöllistä. Erityisen tarpeellisia verkostot ovat yrittäjän alkutaipaleella ja yritystoiminnan muutoskohdissa.  Tuoreen yrittäjyysstrategian (2021) mukaan noin kolmannes yksinyrittäjistä perustaa toimintansa vahvaan yhteistyöhön kahden tai kolmen samaa toimialaa edustavan tai omaa toimintaa täydentävän yrittäjän kanssa. Verkostoissa toimivien yksinyrittäjien tuottama lisäarvo ja työllistävyysvaikutus palvelu- ja tuotantoketjuissa onkin merkittävä.

Verkostojen toiminta perustuu yhteisiin tavoitteisiin, luottamukseen, sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen. Verkostoitumisen alkuun pääset määrittelemällä ensin itsellesi oman yrityksesi toimintaa ja toimintaympäristöä sekä omia tavoitteitasi verkostoitumisessa. 

Verkostoja on kaikkialla. Muiden yrittäjien lisäksi verkostoja voi löytää esimerkiksi erilaisista järjestöistä, saman alan toimijoista, asiakkaiden kautta, sosiaalisesta mediasta, jopa vapaa-ajan harrastusten kautta.  Erilaisissa yrittäjien koulutuksissa on helppo verkostoitua. Kannattaa kertoa myös ystäville ja tuttaville verkostoitumistarpeista. 

Ole aktiivinen ja hyödynnä myös mahdolliset aiemman urasi verkostot. Ole kiinnostunut muista ja opettele hyväksi kuuntelijaksi. Tämä pätee myös sosiaalisen median verkostoissa, sillä jatkuva omien asioiden korostaminen estää vastavuoroista verkostoitumista.   

Hahmota verkostosi. Piirrä oheisen esimerkkikuvan mukaisesti kartta omista verkostoistasi.

 1. Nimeä karttaan olemassa olevat yhteistyökumppanisi: liiketoiminnan verkostot, hyvinvointia tukevat verkostot, muut yhteistyökumppanit.
 2. Kirjoita uusia mahdollisia kumppaneita nykyisen verkostosi ympärille.
 3. Mikä on ensimmäinen askel verkoston laajentamiseen? Kirjoita ylös, mitä ja milloin teet ensimmäiseksi.
Hahmota verkostosi