Utveckling av arbetsmiljöer

En fungerande arbetslokal har en betydande inverkan på en persons hälsa, välbefinnande och arbetsprestation. En bra planering av arbetslokaler är användarorienterad och delaktighetsbaserad. Arbetslokalerna ska möta arbetets nuvarande och föränderliga krav. Vid sidan om den fysiska arbetsmiljön (kontor, hem, kundutrymme, cafeteria) måste hänsyn tas till de behov som är förknippade med den virtuella arbetsmiljön (IKT-utrustning, elektroniska anslutningar, tjänster och applikationer) i planeringen.

Förändringar i arbetsmiljön handlar om att integrera och leda flera samtidiga processer. Det bästa resultatet uppnås när verksamheten och lokalerna utvecklas samtidigt.

Ledning och delaktighetsbaserad planering av förändring

Det är viktigt att utgångspunkten för utvecklingen av arbetslokaler är  

 • organisationens strategiska mål  
 • arbetsprocesserna  
 • olika användargruppers arbetskrav  
 • uppfattningarna om hur arbetet kommer att förändras i framtiden.  

En skicklig förändringsledning och en delaktighetsbaserad planering bidrar till en lyckad förändring i arbetsmiljön som svarar mot behoven i ett multilokalt och mobilt informationsarbete.  

Förändringen från traditionella kontorsrum till aktivitetsbaserade kontor och utrymmen i gemensamt bruk kräver aktiv förändringsledning och samarbete mellan lokalernas användare, planerare, experter och arbetarskyddspersonal inom olika områden och företagshälsovården.  

Det är viktigt att personalen får delta i utvecklingen av sina egna tillvägagångssätt och i planeringen av arbetslokalerna. Personalens roll och påverkningsmöjligheter ska definieras tydligt. Det är nödvändigt med omsorgsfull kommunikation i olika faser av processen. Arbetsplatsbesök, modellarbetsstationer och illustrativa bilder konkretiserar den framtida arbetsmiljön. Att komma överens om gemensamma spelregler bidrar till ett smidigt arbete och till att arbetsgemenskapen fungerar i den nya miljön. Utvecklingen av arbetsmiljön upphör inte vid flytten till lokalen, utan dess funktionalitet måste följas upp och förnyas vid behov. 

God praxis för arbetsmiljöförändringar omfattar  

 • ledningens åtagande att genomföra förändringen  
 • tydliga mål för förändringen  
 • aktiv ledning av förändringen och förstärkning av beredskapen för förändringen  
 • aktiv kommunikation  
 • personalens deltagande i utvecklingen av arbetet och planeringen av lokalerna  
 • utveckling av gemensamma tillvägagångssätt  
 • uppföljning av användarupplevelsen och kontinuerlig utveckling av lokaler och arbete. 

Våra experter

Pia Sirola

Pia Sirola

E-post
Pia.Sirola [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2318
Suvi Hirvonen

Suvi Hirvonen

E-post
suvi.hirvonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3012
Annu Haapakangas

Annu Haapakangas

E-post
Annu.Haapakangas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7521